Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Startupy - drogą do doliny krzemowej

Podczas rozpoczętego wczoraj w Krakowie XII międzynarodowego sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”, zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP dominowały tematy poświęcone zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania startupów. Dzisiaj drugi dzień sympozjum, którego przebieg można śledzić on-line poprzez stronę: www.uprp.pl.

Sympozjum adresowane do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów, rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami otworzyła dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. Ponadto wystąpienia okolicznościowe wygłosili: dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska), Francis Gurry, Dyrektor Generalny, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (Szwajcaria), Anna Azari, Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego (Polska).

Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów: Laly David - Izrael, Marek Borzestowski - Polska, dr Alicja Adamczak - Urząd Patentowy RP, dr Ronen Lahav - Izraelski Urząd Patentowy, Monika Zikova - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (Szwajcaria), Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Rozwoju, dr Dominik Rozkrut - Główny Urząd Statystyczny, prof. Jerzy Cieślik - Akademia Leona Koźmińskiego, Jacek Aleksandrowicz - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dr Agnieszka Skala - Politechnika Warszawska, prof. Lothar Kroll - Technische Universität Chemnitz (Niemcy), Noam Mani - Izrael, Beata Paszke-Sobolewska - Polska, prof. Tadeusz Uhl - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wendy Singer - Izrael, Janusz Wrobel - Politechnika Wrocławska, dr Jacek Adamski - Lewiatan, Barak Goldstein - Izrael, Krzysztof Kozłowski - Orange towarzyszyły sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Tematy główne pierwszego dnia sympozjum:
 • Jak stać się drugą doliną krzemową – funkcjonowanie startupów w Izraelu
 • Polski sen o startupach
 • Własność intelektualna w globalnym świecie
 • Program Start In Poland
 • Startupy – innowacyjne czy przedsiębiorcze
 • Startupy w Polsce – aktualna diagnoza i perspektywy rozwoju
 • Startup od zera – jak rozpoznać rynek, chronić swoją własność i osiągnąć sukces
 • Polska dla Izraela – Izrael dla Polski. Czego możemy nauczyć się od siebie
 • Przychodzi startup do inwestora. jak minimalizować ryzyko, jak ze sobą rozmawiać i budować dobre relacje
Tematy sesji równoległych:
 1. Startup – jak założyć i wypromować. Doświadczenia polskie, izraelskie i chińskie
 2. Startup i venture capital
Pierwszy dzień sympozjum w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi. Natomiast wieczorem uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w  koncercie w konwencji karnawału weneckiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego.

Dzisiaj drugi dzień obrad, którego przebieg tłumaczony symultanicznie i transmitowany on-line można śledzić poprzez stronę: www.uprp.pl.

Tematy główne drugiego dnia sympozjum:
 • Zasada 4F – kto inwestuje w startupy
 • Startup i prawa autorskie
 • Startup i jego know-how
 • Chroń rozwiązanie techniczne – startup i wynalazek
 • Zbuduj własną markę – startup i znak towarowy
 • Zaprojektuj sukces – startup i design
 • Po pierwsze nie szkodzić – jak pomagać startupom
Tematy sesji równoległych drugiego dnia sympozjum:

1. Wykorzystanie Design Thinking do projektowania przedsiębiorstwa
2. Funkcjonowanie startupów w Polsce

Tematy główne, towarzyszące im sesje równoległe oraz spotkania networkingowe zaprezentują i dyskusje poprowadzą znakomici paneliści: dr Michał Bańka - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Tomasz Gigol - ARP Venture, Daniel Maksym - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Monika Rozalska - Creators Tel Aviv (Izrael), Jean-Pierre Vuilleumier - Swiss Startup INVEST (Szwajcaria), Mateusz Andrzejewski - Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska, Bettina Zawłocka - Wise Stories, prof. Ryszard Markiewicz - Uniwersytet Jagielloński, Noemi Malska - HiProMine SA, Agnieszka Sztoldman - Dentons, Beata Paszke-Sobolewska - Torqway, dr Justyna Ożegalska-Trybalska - Uniwersytet Jagielloński, Mikołaj Winkiel - Brand24, Edyta Demby-Siwek - Urząd Patentowy RP, dr Dominik Kowal - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ewa Dudzic - Phenicoptere Sp. z o.o., Maciej Kuziemski - Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Anna Daszuta-Zalewska, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, prof. Jerzy Lis - Akademia Górniczo-Hutnicza, Jacek Łakomski - Łódzki Inkubator Technologiczny, Dorota Nocuń - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Rama Gheerawo - The Helen Hamlyn Centre for Design (Wielka Brytania), dr Agnieszka Skala - Politechnika Warszawska, dr Robert Dwiliński - CeNT UW, Maciej Sadowski - Startup Hub Poland.


dodano: 2016-09-02 08:15:41