Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Startupy zdominowały Kraków

Podczas XII międzynarodowego sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”, zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP dominowały tematy poświęcone zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania startupów. Sympozjum otworzyła Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.  

Liczne statystyki wskazują, że funkcjonowanie startupów jest to coraz popularniejsza w Polsce forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Wiele z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważna w tym kontekście jest świadomość konieczności prawnego zabezpieczenia innowacji należących do danej organizacji, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i możliwości ochrony własności intelektualnej.

Sympozjum adresowane było do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów, rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Podczas obrad poruszono między innymi następujące tematy:

•    Startup od zera – jak rozpoznać rynek, chronić swoją własność i osiągnąć sukces
•    Startupy w Polsce – aktualna diagnoza i perspektywy rozwoju
•    Polski sen o startupach
•    Startupy – innowacyjne czy przedsiębiorcze
•    Startup i prawa autorskie
•    Startup i jego know how
•    Chroń rozwiązanie techniczne - startup i wynalazek
•    Zbuduj własną markę – startup i znak towarowy
•    Zaprojektuj sukces – startup i design
•    Po pierwsze nie szkodzić – jak pomagać startupom?

Tematy sesji równoległych obejmowały następujące zagadnienia:
1. Startup – jak założyć i wypromować. Doświadczenia polskie, izraelskie i chińskie. 2. Startup i venture capital. 3. Wykorzystanie Design Thinking do projektowania przedsiębiorstwa. 4. Funkcjonowanie startupów w Polsce.


Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyły sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Pierwszy dzień sympozjum w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi. Natomiast wieczorem uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w  koncercie w konwencji karnawału weneckiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego.

Zdjęcia: fot. Agata Juskowiak i Agnieszka Marczak


dodano: 2016-09-16 17:55:40