Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stop Suszy!

Susze pojawiają się w Polsce coraz częściej. Są one nieuchronnym skutkiem globalnych zmian klimatu. Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To nawet cztery razy mniej niż w innych krajach Wspólnoty Europejskiej.

Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie pozostawiają tego problemu samemu sobie. Efektem wdrażanej i prowadzonej gospodarki wodnej będzie strategiczny plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Przeprowadzane są prace nad pierwszym, tak kompleksowym w skali kraju dokumentem, wspólnie z ekspertami, przedstawicielami instytucji oraz organizacji działających w obszarze gospodarki wodnej.

Trwają konsultacje społeczne pierwszego w Polsce kompleksowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Konsultacje społeczne to niezwykle ważny etap prac nad PPSS. Odbędą się one w piętnastu miastach w Polsce, potrwają od sierpnia tego roku do lutego roku przyszłego. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. Plan ten, wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki.

Świadomość, że susza poważnie zagraża gospodarce oraz środowisku powoli przenika do świadomości społecznej. Zmianie tego stanu rzeczy służy m. in. szeroka kampania informacyjno-promocyjna, której elementem jest film promocyjny „Stop suszy!”.


dodano: 2019-09-12 06:48:25