Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stopy procentowe w dół

Silne spowolnienie gospodarcze przy niskiej inflacji oraz trudna sytuacja na rynku pracy i brak presji płacowej skłoniły Radę Polityki Pieniężnej  do kolejnej obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt proc.

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od 09.05.2013 r.

Stopa procentowa:
3,00% - Stopa referencyjna 1)
4,50% - Stopa lombardowa
1,50% - Stopa depozytowa
3,25% - Stopa redyskonta weksli
Stopa rezerwy obowiązkowej:
2,925% - Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2)
 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01


Źródło: Narodowy Bank Polskidodano: 2013-05-09 10:29:23