Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich określiło działania na rzecz przekształcenia gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową, jako szansy realizacji strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

17 czerwca 2013 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego; Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka;  Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i Marszałków Województw. Konferencję otworzył i prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg.

Tematem IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich były zagadnienia związane z określeniem zadań i urzeczywistnianiem „Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”. W dyskusji głos zabrali eksporterzy i goście zaproszeni, którzy skupili swoją uwagę na rozwiązaniach systemowych, w tym nakierowanych na wzrost eksportu i rozwój gospodarki. Odniesiono się także do strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, a zwłaszcza możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych i działania eksporterów na rynkach światowych. Zwrócono również uwagę na potrzebę i korzyści obu stron z bardziej otwartej współpracy partnerskiej z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska eksporterów - IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokonała oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Dokonana ocena dotyczyła realnych możliwości rozwoju gospodarki. Obejmowała ocenę m.in.: systemowych instrumentów nakierowanych na dalszy rozwój eksportu i gospodarki; skuteczności i efektywności działania instrumentów wsparcia eksportu; alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy unijnych oraz koncentracji środków promocyjnych na priorytetowych branżach i rynkach zagranicznych.

Podczas dyskusji potwierdzono, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana utrzymywaniem się kryzysu światowej gospodarki, wymaga wchodzenia na nowe rynki zagraniczne i konsekwentne wdrażanie strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. W związku z tym prowadzona powinna być spójna polityka proeksportowa i proinnowacyjna stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, w tym zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.
 
W Konferencji udział wzięło ok. 150 eksporterów ze wszystkich branż i regionów, a także przedstawiciele Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, Ambasad zagranicznych oraz ministerstw: gospodarki, rolnictwa i spraw zagranicznych, a także urzędów marszałkowskich.Stanowisko
IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
w sprawie urzeczywistniania „Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w trosce o utrzymanie optymalnego rozwoju eksportu wspierać będzie przedsiębiorców w urzeczywistnianiu „Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”. Strategia ta jest zadaniem programowym Stowarzyszenia Eksporterów Polskich mającym na celu urzeczywistnianie przekształcenia gospodarki polskiej na proeksportową i proinnowacyjną.  
                             
IXKonferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich uważa za konieczne działanie w zakresie stosowania instrumentów wsparcia wzrostu eksportu w celu rozwoju gospodarki polskiej na optymalnym poziomie. Chodzi o realizację zadań przez:

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP i Konsulatów RP w zakresie promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku eksportu, a także wzmocnienie kadry WPHI, zwłaszcza  w krajach o  perspektywicznym i priorytetowym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w zakresie kompleksowej obsługi finansowo-ubezpieczeniowej eksportu, w tym m.in.: kredytowania, ubezpieczenia, gwarancji, doradztwa finansowego dot. transakcji eksportowych

resorty gospodarki i rolnictwa w zakresie:
 • wsparcia eksportu na perspektywicznych rynkach tj: Kanady, Brazylii,  Algierii, Kazachstanu i Turcji
 • koncentracji środków promocyjnych na rynkach oferujących największe możliwości potencjalnego wzrostu wartości polskiego eksportu w tym m.in.: Rosji, Ukrainy, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Chin, Japonii, Indii. Indonezji, Egiptu i USA    
 • realizacji 15 programów priorytetowych w zakresie wzrostu wartości polskiego eksportu tj. branż: meblarskiej, jubilersko-bursztynniczej, biotechnologicznej i farmaceutycznej, sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, jachtów i łodzi rekreacyjnych, stolarce okiennej   i drzwiowej, budownictwie, ochronie i zachowaniu zabytków, kosmetycznej, maszyn i urządzeń górniczych, obronnej, odzieżowej, dodatkach  i galanterii skórzanej, turystyce medycznej, żywnościowej i usługach IT; ITC
IX Konferencja Programowa uważa za konieczne pogłębienie działań w zakresie:   
 • koordynacji resortów i instytucji na rzecz rozwoju eksportu
 • odbiurokratyzowania procedur resortowych w celu ułatwienia korzystania z funduszy unijnych
 • ułatwiania dostępu dla eksporterów do usług bankowych, w tym kredytowych
 • stosowania polityki stóp procentowych przeciwdziałającej aprecjacji kursu złotego
 • wspierania eksporterów w dostępie do nowych rynków zagranicznych
IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich uważa, że w urzeczywistnianiu strategii  zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw działania winny obejmować m.in.:
 • formy i metody mające na celu optymalizację dostaw wyrobów na priorytetowe rynki zagraniczne poprzez  optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału firm produkujących na eksport
 • skalę produkcji wyrobów oraz ich eksportu kompatybilną  z kontraktami obejmującymi długofalową współpracę z kontrahentami zagranicznymi
 •  prognozę percepcji rynków zagranicznych opartą na krytycznej analizie i ocenie lokowania eksportu
 • ścieżki rozwoju eksportu oparte o:  długofalowe kontrakty z partnerami zagranicznymi; siły i środki promocyjne skupione na priorytetowych rynkach zagranicznych; promowanie i dbanie o  wizerunek marki w kraju i za granicą; korzystanie z informacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP; długofalową współpracę z kontrahentami zagranicznymi i agentami handlowymi; korzystanie  z funduszy UE i instrumentów wsparcia na proinnowacyjny rozwój eksportu
IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich uważa za konieczne sprostanie wyzwaniom w zakresie wzrostu polskiego eksportu jako  jednego z czynników implikujących tempo rozwoju gospodarki oraz przyspieszenia procesów proinnowacyjnych i proeksportowych, dzięki funduszom unijnym.

IX Konferencja Programowa - deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z przedsiębiorcami, organami rządowymi i samorządowymi na rzecz implementacji instrumentów Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej w realizacji Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

Warszawa, 17 czerwca 2013 r.W trakcie IX Konferencji Programowej SEP wręczono również wyróżnienia:


Listy Gratulacyjne i  Medale  „Lider Polskiego Eksportu 2013”  otrzymały firmy:
 1. ANKOL Sp. z o.o.
 2. APATOR SA
 3. BALTON Sp. z o.o.
 4. FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” SA
 5. FM BRAVO Sp. z o.o.
 6. GRUPA  AZOTY  S.A.
 7. HUTA STALOWA WOLA SA
 8. Huta Szkła  Gospodarczego
 9. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
 10. Lubelski Rynek Hurtowy SA
 11. Mistral - Elast  SA
 12. MOKATE Sp. z o.o.
 13. SOKOŁÓW SA
 14. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie
 15. SuperDrob SA Zakłady Drobiarsko-Mięsne
 16. Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego DWIKOZY
Medalem i Listem Gratulacyjnym „Lider Polskiego Eksportu 2013” uhonorowano:
 1. Starostę Sandomierskiego Stanisława Masternaka
 2. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa
 3. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę
 4. Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego
Listy Gratulacyjne i Puchary otrzymali następujący eksporterzy:
 1. AGROFRUCT  Sp. z o. o.  z Siedlec
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego z Warszawy
 3. BIAŁUTY Sp. z o.o. z Błoni
 4. BRW SOFA Spółka z o.o.  z Olsztyna
 5. BUMAR Sp. z  o. o - Polski Holding Obronny
 6. ELEKTRIMONT Sp. z  o.o. z Krakowa
 7. Fabryka Łożysk Tocznych – KRAŚNIK SA
 8. Gambit - Lubawka Spółka z o.o.
 9. H. Cegielski – Poznań SA
 10. HORTINO  Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
 11. Inter Groclin Auto SA
 12. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
 13. Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
 14. MERIPOL Jerzy Dariusz Juszczak
 15. MOTYL s.c. Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych
 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie
 17. PP INFINITY GROUP Sp. z o.o.
 18. PPUH HORUS-ENERGIAHorus–Energia Sp. z o.o.
 19. PAKMAR Sp. z o.o.
 20. ProCam Sp. z o.o.
 21. STACO Polska Sp. z o.o.
 22. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
 23. Szynaka Meble Sp. z o.o.
 24. Zakłady Mięsne DOBROSŁAWÓWdodano: 2013-06-19 11:01:50