Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Studia dualne z dofinansowaniem

Od programowania sztucznej inteligencji i biga data po pedagogikę resocjalizacyjną – od nowego roku akademickiego studenci kilkudziesięciu polskich uczelni będą mieli nowe możliwości łączenia zajęć teoretycznych z zatrudnieniem w biznesie. Ponad 123 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego – trafi w ramach I edycji konkursu na „Studia dualne” do polskich uczelni wyższych.

Studia dualne to szansa nie tylko dla studentów, którzy będą mieli okazję połączyć zdobywanie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym, a również dla firm, które uzyskają doskonale przygotowane do pracy kadry.
 
W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu NCBR „Studia dualne” złożone zostały 84 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 69 projektów. Najlepiej oceniony przez ekspertów został projekt Akademii Leona Koźmińskiego, która będzie kształcić studentów na kierunku II stopnia w zakresie health economic and big data analytics. Doceniono również pomysły pioniera w zakresie prowadzenia edukacji praktycznej w Polsce
Politechniki Śląskiej. Projekt na studia dualne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej znalazł się ex aequo na pierwszym  miejscu listy rankingowej konkursu. To również ta uczelnia otrzyma największe łączne dofinansowanie: ponad 7,7 mln zł pozwoli na realizację aż pięciu wybranych przez ekspertów projektów. Wsparcie z NCBR przeznaczone zostanie m.in. na prowadzenie studiów dualnych w zakresie transportu kolejowego, logistyki oraz technologii materiałowych. Na drugim miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Politechniki Łódzkiej, gdzie będzie można zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe w ramach studiów II stopnia na kierunku wzornictwo praktyczne. Na trzecim natomiast uplasował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Tam dzięki wsparciu NCBR utworzony zostanie nowy kierunek o wymiarze praktycznym - żywienie zwierząt i produkcja pasz.
 
– Studia dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia. Chcemy to zmienić. Temu służyć ma nie tylko wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w Konstytucji dla Nauki – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju kształcenia praktycznego.
 

Konkurs „Studia dualne” to kolejna inicjatywa NCBR, która służy podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Jego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Receptą na sukces ma być efektywne łączenie nauki z pracą, możliwe dzięki realizacji programów kształcenia przemiennego, które zakładają jednoczesny udział studentów w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie ich w firmie. Efektem takich działań będzie coraz bliższa współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji, co przełoży się na rozwoju innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.
 
– Planowana alokacja środków w konkursie wynosiła 100 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców oraz wysoki poziom składanych wniosków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się zwiększyć budżet konkursu – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. – Ostatecznie wesprzemy uczelnie łącznie kwotą ponad 123 mln zł.
 

O dofinansowanie mogły starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy. Efektem całego konkursu powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Źródło i więcej informacji na temat konkursu oraz lista rankingowa są dostępne są na stronie NCBR.


dodano: 2018-07-03 06:26:36