Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Studia polskie w Cambridge

28 września Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge oficjalnie rozpoczęły strategiczną współpracę w sprawie dalszego rozwoju programu studiów polskich w Cambridge. Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim. Dzięki porozumieniu zawartemu między UW, FNP a Uniwersy­tetem w Cambridge studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie nauczania brytyjskiej uczelni.W uroczystości z okazji nawiązania współpracy wzięli udział prezes FNP prof. Maciej Żylicz, wiceprezes FNP prof. Włodzimierz Bolecki, prof. Marcin Pałys – rektor UW,  prof. Leszek Borysiewicz – rektor Uniwersytetu w Cambridge (Vice-Chancellor), dr Stan­ley Bill – szef ośrodka studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge oraz dr Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

14 lipca br. Uniwersytet Warszawski i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zawarły umowę z brytyjską uczelnią na kontynuację funkcjonowania Polish Studies. W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych i realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

Nowy program będzie opierał się na sukcesie czteroletniego programu studiów polskich w Cambridge kierowanego przez dr. Stanleya Billa, specjalistę w dziedzinie literatury i kultury polskiej. Program został uruchomiony w 2014 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Studenci uczestniczyli w zajęciach z języka, literatury i kultury polskiej. Organizowane były także wydarzenia otwarte, m.in. wykłady gościnne, debaty, konferencje, pokazy filmowe czy spotkania z pisarzami i artystami. W 2016 roku program został uznany za najlepszy w rankingu University Subject Tables.

Dzięki staraniom Fundacji ośrodek w Cambridge ma zapewnione dalsze funkcjonowanie – MNiSW przekazało Uniwersytetowi w Cambridge środki na kapitał żelazny w wysokości 15 mln złotych i uczyniło Uniwersytet Warszawski partnerem programu Studiów Polskich.

Źródło: FNP. Na zdjęciu: Od lewej: prof. Leszek Borysiewicz, prof. Marcin Pałys, dr Jarosław Gowin, prof. Maciej Żylicz - fot. M. Każmierczak / UW


dodano: 2017-10-02 06:26:09