Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Studia wyższe nie mają dużej wartości na rynku pracy

W roku akademickim 2011/2012 w Polsce działało 460 wyższych uczelni, w których kształciło się łącznie 1,764 mln osób. Po roku 1989, w ciągu pierwszych sześciu lat transformacji, liczba studentów wzrosła prawie pięciokrotnie. W komunikacie z badań CBOS czytamy również, że z przyczyn demograficznych od 2006 roku obserwuje się niewielki, choć konsekwentny spadek liczby studentów.

W opinii prawie czterech piątych badanych (78%) w Polsce studiować może każdy. Przeważająca część ankietowanych (57%) uważa również, że dyplom wyższej uczelni ma dziś małą wartość na rynku pracy oraz że większe szanse na zatrudnienie daje wykształcenie techniczne niż humanistyczne. Lepiej oceniana jest też sytuacja absolwentów studiów stacjonarnych i uczelni publicznych.

Cechą najsilniej różnicującą opinie na temat studiowania jest wykształcenie. Respondenci legitymujący się wyższym wykształceniem częściej uważają, że szkolnictwo wyższe jest masowe oraz że dyplom studiów wyższych nie ma dużej wartości na rynku pracy.


***

W komunikacie z badań, Natalia Hipsz z CBOS podaje, że w Polsce każdy może studiować. Choć diagnoza ta sama w sobie nie powinna być powodem do niepokoju, to co się za nią kryje, z pewnością nie nastraja optymistycznie. Wzrost dostępności kształcenia ankietowani wiążą bowiem zazwyczaj z obniżeniem jego poziomu. Przekonanie, że w systemie szkolnictwa wyższego nie dzieje się dobrze, ponadprzeciętnie często wyrażają osoby, które same w jakimś momencie swojego życia były jego ogniwem – absolwenci szkół wyższych.

Wyższe wykształcenie ma otwierać nowe, większe możliwości zawodowe. To, że w społecznej ocenie studiuje się przede wszystkim dla pracy, nie oznacza wcale, że dyplom wyższej uczelni ją gwarantuje – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych. Pojawiają się też głosy, że do podjęcia studiów skłania młodych nie tyle ambicja, czy chęć poszerzenia wiedzy, ile lenistwo i nieodpowiedzialność oraz że studiują dla samego dyplomu. Co interesujące, tę ostatnią opinię w największym stopniu podzielają sami studenci.


Żródło: CBOS, Studia wyższe - dla kogo, po co i z jakim skutkiem, Warszawa, lipiec 2013. Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (277), zostało zrealizowane 6–12 czerwca 2013 roku, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (N=1010).


dodano: 2013-08-06 10:06:38