Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Styczniowa aktywność inwestorów na GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych wyniosła w styczniu 2017 r. 21,8 mld zł, czyli o 52,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 48,7%, do poziomu 20,8 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w styczniu 2017 r. poziom 990,7 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 55 232,32 pkt i była o 24,7% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń, o 20,0% rok do roku. Łącznie wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym w styczniu 2017 r. wyniosła 133,1 mln zł, a w ramach arkusza zleceń – 121,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 2017 r. 81,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,8% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 34,2%, do poziomu 218,8 mln zł.

W styczniu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 więcej niż rok wcześniej. Kapitalizacja 434 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 592,5 mld zł. Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec stycznia 2017 r. 1167,4 mld zł. 

W styczniu 2017 r. na Głównym Rynku zadebiutowała spółka Setanta, na rynku NewConnect zadebiutowały dwie spółki: Money Makers TFI oraz Kofama Koźle.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych - pełne dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.


dodano: 2017-02-03 07:45:38