Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stypendia dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Blisko 3 mln zł trafiło w ręce 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, laureatów 25. konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którzy odebrali dyplomy na Zamku Królewskim w Warszawie. Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową, ale mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prof. Macieja Żylicza, który podkreślał istotną rolę mobilności w rozwoju kariery naukowej młodych naukowców. Mówił także o tym, aby przy planowaniu ścieżki zawodowej brać pod uwagę również możliwość pracy w firmach, w czym mogą pomóc programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. – Musimy zbudować silne zespoły [badawcze] w firmach, w przeciwnym razie ten nasz dialog pomiędzy gospodarką a nauką będzie zawsze utrudniony – dodał prof. Żylicz.

Z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP i prof. Leona Gradonia, przewodniczącego Rady FNP, dyplomy odebrali wyróżnieni stypendyści, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu:
  • Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który mimo młodego wieku (27 l.) już posiada w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie optyki kwantowej i technologii kwantowych,
  • dr Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który może poszczycić się osiągnięciami dotyczącymi fundamentalnych problemów biologii mającymi istotne znaczenie dla zrozumienia molekularnych podstaw adaptacji,
  • dr Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznawanej za jedną z najlepszych przedstawicielek młodego pokolenia polskich matematyków.
Wyróżnieni laureaci otrzymają stypendia w wysokości 36 000 zł.

W ramach programu START przyznano również Stypendium im. Barbary Skargi za odważne przekraczanie granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i otwieranie nowych perspektyw badawczych. Laureatką tego wyróżnienia została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Wojewódka będzie otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł.

W tym roku po raz drugi przyznane zostało specjalne wyróżnienie w ramach utworzonego w 2015 r. Funduszu im. prof. Adama Sobiczewskiego. Celem funduszu jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START, którzy zajmują się fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią. Laureatem tego wyróżnienia został Paweł Swaczyna, który posiada wybitne dokonania w obrazowaniu heliosfery poprzez satelitarne badania strumieni gazów neutralnych. Paweł Swaczyna ma bardzo istotny wkład indywidualny w opracowanie najdokładniejszego obecnie systemu analizy gazów neutralnych w heliosferze i w jej otoczeniu.Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2017 r. włącznie FNP przyznała 3436 stypendiów na kwotę 75 500 000 zł. Tegoroczni laureaci zostali wybrani z grona 1152 kandydatów. Wysokość stypendium wyniosła w tym roku 28 000 zł.

O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy do 30 roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze zgłoszenia kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Program START oferuje również dodatkowe finansowanie (stypendium wyjazdowe) na wyjazd studyjny do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.


Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Fot. One HD.dodano: 2017-06-02 07:25:08