Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja gospodarcza kraju w ocenie Polaków

Połowa badanych (50 proc.) jako złą określiła sytuację gospodarczą w Polsce - wynika z marcowego sondażu CBOS. Opinię, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku w marcu wyraziło 68 proc. respondentów. W styczniu odsetek ten wynosił 60 proc., w lutym 66 proc.

"Negatywne oceny rozwoju sytuacji w kraju dominują we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych" - zaznaczono w badaniu. O tym, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra było przekonanych 12 proc. ankietowanych, 33 proc. oceniło ją jako przeciętną. W porównaniu ze styczniem odsetek ocen negatywnych wzrósł o 9 punktów procentowych.

Krytycznie oceniana przez Polaków jest też sytuacja polityczna w kraju. 54 proc. badanych oceniło ją jako złą, 33 proc. jako przeciętną, tylko 7 proc. uznało za dobrą.

Więcej odpowiedzi pozytywnych odnotowano w przypadku pytań o sytuację rodzin i zakładów pracy osób badanych - 41 proc. oceniło, że żyje im się dobrze; 46 proc., że przeciętnie; a 13 proc., że źle. Jako dobre warunki materialne swego gospodarstwa domowego określiło 38 proc. respondentów, 48 proc. jako przeciętne, a 14 proc. jako złe. Większość badanych (46 proc.) uważa, że sytuacja w ich zakładzie pracy jest dobra; 33 proc. określa ją jako przeciętną, 19 proc. jako złą.


Źródło: CBOS, Badanie zostało przeprowadzone od 7 do 13 marca na liczącej 1060. osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

dodano: 2013-03-25 10:54:17