Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r.

W świetle badania budżetów gospodarstw domowych główny Urząd Statystyczny opublikował informację o sytuacji gospodarstw domowych w 2013 r. Wynika z niego, że ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1299 zł i był realnie wyższy o 0,7% od dochodu z roku 2012.Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2013 r. wyniosły 1062 zł i były realnie niższe o 0,6% w stosunku do roku 20122. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1018 zł i były realnie niższe niż w 2012 r. o 0,5%.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w 2013 r. stanowił 81,7% i był niższy o 1,1 p. proc. niż w 2012 roku.
  • Zanotowano dalszy spadek ilościowego spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych.
  • W dalszym ciągu następuje poprawa wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza w telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny, zmywarkę do naczyń i komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
  • Przeciętne gospodarstwo domowe w 2013 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 74,5 m2, składające się z 2,9 pokoi.
Podobnie jak w 2012 roku, ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, prawie co czwarte gospodarstwo postrzegało ją jako raczej dobrą albo bardzo dobrą, a co piąte jako raczej złą albo złą.

Źródło: GUS - Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.


dodano: 2014-10-06 09:30:08