Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w 2016 r.

Z danych Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu państwa w 2016 r. wynika, że w okresie styczeń - listopad 2016 r. dochody oszacowano na kwotę  294 483,9 mln zł, wydatki na kwotę  322 055,2 mln zł i deficyt na kwotę 27 571,3 mln zł.

1. W stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. (po zmianach) według szacunkowych danych wykonanie budżetu państwa po listopadzie 2016 r. wyniosło procentowo: dochody 93,8 %, wydatki 87,4 % i deficyt 50,4 %. Deficyt był on niższy o 8,5 mld zł w stosunku do wykonania po listopadzie 2015 r. (36,1 mld zł).

2. Według szacunkowych danych w okresie I-XI br. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % rok do roku. Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-XI 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
    •    dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 8,4 mld zł),
    •    dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,0% r/r. (tj. ok. 2,9 mld zł),
    •    dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
    •    dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,0% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

W okresie I-XI 2016 r. dochody niepodatkowe były o 13,5 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

3. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-XI 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 322,1 mld zł tj. 87,4% planu. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – październik br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2016-12-24 09:25:35