Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.


Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło: • dochody: 176,7 mld zł, tj. 54,3% • wydatki: 170,8 mld zł, tj. 44,4% • nadwyżka budżetu państwa po czerwcu br. wyniosła 5,9 mld zł.
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec  2017 r.
 wg szacunkowych danych były wyższe o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7% r/r.Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.
 wg szacunkowych danych wyniosły 170,8 mld zł tj. 44,4 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki
– 170,3 mld zł, tj. 46,2 % planu.Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

dodano: 2017-07-21 06:19:11