Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej

„Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej” to tytuł jubileuszowego, XV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” zorganizowanego w dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
.


W tym roku tematyka obrad XV międzynarodowego sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” była szczególnie istotna ze względu na pojawiającą się na rynku coraz większą liczbę rozwiązań opartych o sieci neuronowe i robotykę. Szacuje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji znacznie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych lat. Warunkiem koniecznym jest jednak efektywna ochrona tego rodzaju rozwiązań.

Sztuczna inteligencja jest wyzwaniem dla systemu praw własności intelektualnej, ze względu na zastępowanie przez nią przemyślanych działań człowieka. Możliwość szybszego przyswajania wiedzy oraz uczenia się przez maszyny bez bezpośrednio zaangażowanego społeczeństwa wytyczają nową drogę dla rozwoju gospodarki i są przyszłością innowacji.

Otwarcia sympozjum dokonała Edyta Demby-Siwek, p.o. Prezesa Urzędu Patentowego RP. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Tal Ben-Yri Yaalon z Ambasady Państwa Izrael w Polsce oraz dr Alicy Daly ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W części otwarcia sympozjum wręczono też odznaki Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Wprowadzenie do części merytorycznej na temat przyszłości sztucznej inteligencji wygłosili Marek Kamiński z instytutu swojego imienia i prof. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Obrady w ośmiu panelach tematycznych prowadzili: Ron Marchant, ekspert z Wielkiej Brytanii oraz dr Piotr Zakrzewski i Piotr Brylski z Urzędu Patentowego RP.

1.    Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy. W dyskusji na ten temat Dagmara Krzesińska, Piotr Psyllos, dr Jarosław Bułka, Adam Dawidziuk i Barak Finkelshtein (Izrael) odpowiadali na pytania: • Czy SI obsłuży klienta? • Czy SI zarządzi przedsiębiorstwem? • Czy SI będzie specjalistą w procesie produkcji?

2.    Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji. Uczestnicy dyskusji: prof. Witold Abramowicz, Tomasz Jaworski, Piotr Piasecki i dr Aleksandra Przegalińska poruszyli zagadnienia: • Wyzwania etyczne • Przyszłość rynku pracy • Optymalizacja kosztów • Algorytmy śledzące ruchy człowieka • Problem opodatkowania pracy SI.

3.    Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. W dyskusji na ten temat Marcin Olender, dr Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. Elżbieta Traple i Weronika Witkowska odnieśli się do następujących zagadnień: • Wyzwania stojące przed prawem autorskim i prawem własności przemysłowej • Dokonywanie zgłoszeń rozwiązań wykorzystujących SI • Planowane zmiany legislacyjne w prawodawstwie Unii Europejskiej.

4.    Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej. Nad tym tematem dyskutowali: Jean-Marc Deltorn (EPO), Marcin Olender, Marcin Binkowski i  Krzysztof Wysocki. Poruszyli następujące zagadnienia: • Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania SI • Problem własności rozwiązań stworzonych przez SI • Odpowiedzialność za naruszenia własności intelektualnej przez SI?

5.    Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju, nie tylko sztucznej inteligencji. Przed dyskusją na ten temat w wystąpieniu specjalnym głos zabrała dr Alicja Adamczak, była prezes Urzędu Patentowego RP, aktualnie pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnikami dyskusji byli: dr Mariusz Kondrat, Joanna Kupka, Klaus Loibner (Austria) i Anna Zaleska.

6.    Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym. Uczestnikami dyskusji na ten temat byli: Mark Brincat (Malta),  Marek Gajewski, dr Alica Daly (WIPO), dr inż. Olaf Gajl. W trakcie dyskusji poruszyli zagadnienia: • Wspieranie rozwoju SI w Polsce i Europie • Wdrażanie i wykorzystywanie SI w administracji publicznej.

7.    AI (Artificial Intelligence) + IP (Intellectual Property) = Success! W tym panelu Borys Tomala, Marcin Ciącio, Arek Flinik, Kamil Kaliński, Tomasz Płóciennik, Wojciech Płóciennik, Guy Kimhi (Izrael) i Vadym Melnik poruszyli nastepujace tematy: • Trudności i porażki projektów • Uzyskana pomoc w drodze do sukcesu • Przykłady success story.

8.    Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. Panel w którym dr inż. Zygmunt Krasiński, Bartosz Sokoliński, Izabela Banaś i Włodzimierz Kuc odpowiadali na pytania: • Jakie są wymogi uzyskania wsparcia? • Gdzie uzyskać dotacje? • oraz mówili o innych formach finansowania działalności.

Sympozjum, jak zawsze, miało charakter otwarty i było nieodpłatne. Wzięło w nim udział ponad trzysta osób reprezentujących różne grupy zawodowe, w tym przedsiębiorców, administrację centralną i regionalną, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, urzędy patentowe państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucje wspierające startupy, procesy transferu technologii oraz zarządzanie innowacjami.

Natomiast dla wszystkich zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji i własności intelektualnej, którzy nie mogli uczestniczyć bezpośrednio w obradach organizatorzy przygotowali możliwość śledzenia przebiegu obrad za pośrednictwem transmisji on-line w angielsko-polskim tłumaczeniu symultanicznym. ­­


Na zdjęciach: Uczestnicy dwóch paneli tematycznych;  Edyta Demby-Siwek, p.o. Prezesa Urzędu Patentowego RP; dr Piotr Zakrzewski i Piotr Brylski (UPRP), Marek Kamiński w rozmowie kuluarowej oraz robot, który towarzyszył mu podczas wystąpienia o przyszłości sztucznej inteligencji.  Fot. JB 


dodano: 2019-09-10 03:15:25