Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Sztuka wystąpień publicznych
Tylko dobry mówca potrafi pozyskać gremia do różnych przedsięwzięć. Tylko dobry mówca osiąga sukces w mediach i w przestrzeni publicznej. Tylko dobry mówca okazuje się biegły w technikach perswazji, trafnie odpiera wypowiedzi oponentów, profesjonalnie reaguje na manipulację.
    Public speaking, jako sztuka wystąpień publicznych, jest dziś niezbędną umiejętnością otwierającą drzwi do kariery, kierowania ludźmi i ich pozyskiwania do różnych przedsięwzięć. Brak umiejętności oratorskich uniewiarygadnia wizerunek mówcy i ideę, którą głosi. Nie wystarczy mieć racji, trzeba umieć o niej przekonać innych. Dlatego stając się mistrzem sztuki wystąpień publicznych, znając tajniki zachowań werbalnych i pozawerbalnych łatwo pozyskasz otoczenie do współpracy. Wiedzą o tym ludzie biznesu, mediów i politycy.
    I dlatego szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla nich - kadry zarządzającej firm, instytucji gospodarczych, polityków i działaczy społecznych, którym umiejętność bycia dobrym mówcą jest niezbędna dla pozyskania gremiów do różnych przedsięwzięć.

Cel szkolenia:
  1. Mistrzowskie przygotowanie psychofizycznych dyspozycji do publicznego zabierania głosu.
  2. Profesjonalne opanowanie sztuki argumentowania i perswazji, odpierania zarzutów i obrony przed manipulacją.
  3. Wykreowanie emanującej charyzmy zjednującej wyborców, słuchaczy różnych audytoriów.
  4. Profesjonalne doradztwo w zakresie wykreowania wizerunku biznesmena, polityka i działacza społecznego.
  5. Umiejętne stosowanie technik pozyskujących odbiorców medialnych.
  6. Profesjonalne doradztwo w zakresie indywidualnych oczekiwań i potrzeb.
  7. Strategiczne przygotowanie prezentacji programów, krótkich wypowiedzi medialnych, polemicznych reakcji na głosy konkurentów.
  8. Opracowanie wystąpień przed kamerą i mikrofonem.
  9. Wyposażenie w skuteczne tajniki zachowań publicznych zjednujących odbiorców.
Prowadzenie:
Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - pracownik akademicki, prof. Polskiego Uniwersytetu w Londynie, znakomity wykładowca i trener różnych środowisk zawodowych (biznesmenów, polityków, dziennikarzy i pedagogów). Autorka wielu książek z dziedziny komunikacji międzyludzkiej i sztuki wystąpień publicznych. Jest także autorką wielu audycji telewizyjnych i radiowych.

Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - doktor nauk humanistycznych filolog polonista, kierownik Pracowni Wychowania Literackiego, Katedra Wychowania Muzycznego i Literackiego IEA; absolwentka – Wydziału Filologii Polskiej, Uniwersytetu Warszawskiego dyplom 1970; od 1979 pracownik dydaktyczny APS (przedtem Instytut Badań Pedagogicznych); pracownik naukowo- -dydaktyczny w Almamer Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie; prof. Polskiego Uniwersytetu w Londynie; członek Senatu Polskiego Uniwersytetu w Londynie; członek Rady Programowej Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie; członek Rady Programowej Instytutu Mediów i Sztuk Audiowizualnych; członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członek Związku Pisarzy Polskich za Granicą; autorka licznych artykułów, recenzji, referatów, audycji radiowych i telewizyjnych; publikacje w prasie emigracyjnej w Londynie; autorka licznych książek m.in.: Damą być, czyli sztuka słowa polskiej businesswoman, 1993; Sztuka słowa w negocjacjach, 1993; Komunikowanie w biznesie, 1996; Sztuka wystąpień publicznych, 2000, 2003, 2004; W teatrze prezentacji – o sztuce perswazji, 2005; oraz publikacji w pracach zbiorowych i rozdziały w monografiach; laureatka  licznych nagród i odznaczeń; inicjatorka spotkań tematycznych z udziałem społeczności akademickiej; autorka szkoleń seminariów otwartych i warsztatów dla pedagogów, polityków, środowisk biznesu i dziennikarzy, m.in. w Kancelarii Premiera i Narodowym Banku Polskim; wygłoszone laudacje z okazji przyznania Doktoratów Honoris Causa przez Polski Uniwersytet w Londynie: Z. Nowakowi-Jeziorańskiemu, B. Taborskiemu; w druku rozprawa habilitacyjna pt. Kultura literacka w pracy pedagoga wobec wyzwań edukacyjnych.

Na zdjęciu: Prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 (Polski Uniwersytet w Londynie), na którym 14 października 2011 r. wygłosiła wykład inauguracyjny.

Forma zajęć:
metoda warsztatowa (małe grupy, a na życzenie zainteresowanych także indywidualne konsultacje) - mini wykłady, ćwiczenia symulacyjne, wygłaszanie przemówień programowych i innych różnorodnych gatunków wypowiedzi (przemówienie, prezentacja, sztuka dyskusji, skuteczna polemika, obrona przed manipulacją), etiudy retoryczne na żywo.


pobierz zgłoszenie