Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw oprócz Mazowsza. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.„Szybka ścieżka” jest jednym z najpopularniejszych konkursów NCBR dedykowanych przedsiębiorcom. Umożliwia uzyskanie dofinansowania na prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. Konkurs od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, nie tylko ze względu na jego budżet, ale przede wszystkim uproszczone procedury oraz termin rozpatrywania wniosków, który ograniczono do 60 dni.

– Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizujemy działania, które dadzą impuls do rozwoju polskiej gospodarki – w tym także poszczególnych regionów kraju w oparciu o nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Ogłoszony przez NCBR nowy konkurs „szybkiej ścieżki” ułatwi przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, a w efekcie wdrożenie bardziej konkurencyjnych technologii i produktów – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego  Jarosław Gowin.

Ogłoszona kolejna edycja konkursu będzie realizowana w oparciu o zmienione i uproszczone zasady. NCBR chce przyciągnąć do programu nowych wnioskodawców, czemu służyć ma zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie, mając na uwadze, że grupą docelową będą przedsiębiorcy, którzy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności B+R, zmienione zostały wymogi dotyczące niektórych kryteriów wyboru projektów.

– Pierwsze dwa lata działania „szybkiej ścieżki” potwierdzają ogromne zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów B+R. Liczba złożonych wniosków pokazuje, że wsparcie ze środków publicznych stanowi koło zamachowe rozwoju polskich firm stawiających na innowacje. Aby jeszcze efektywniej wspierać ten proces, uruchamiamy konkurs dostosowany do potrzeb konkretnej grupy przedsiębiorców, w szczególności mniejszych firm – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.
 
Od ogłoszenia pierwszej edycji „Szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, złożono niemal 3 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dnia dzisiejszego zawarło z beneficjentami umowy na łączną kwotę 1,3 mld zł. Dofinansowanych zostało również 30 projektów zgłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, które otrzymały prawie 360 mln zł.

 
Źródło i szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR


dodano: 2017-05-05 06:40:59