Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Tak będzie wyglądał Pawilon Polski na EXPO 2020!

5 października poznaliśmy zwycięski projekt zabudowy oraz ekspozycji wewnętrznej Pawilonu Polski na Światową Wystawę EXPO 2020 w Dubaju. Najlepszy, najpełniej nawiązujący do tematów wystawy, projekt przygotował zespół WXCA. – Pawilon będzie nie tylko atrakcyjnym opakowaniem dla interesującej ekspozycji wewnętrznej, ale również samoistnym nośnikiem promocyjnym wielu wywodzących się z Polski nowoczesnych technologii – zaznaczył podczas konferencji prasowej Komisarz Generalny Sekcji Polski i prezes PAIH Tomasz Pisula.Co ciekawe, zwycięska pracownia zajęła drugie miejsce w zmaganiach o najlepszy projekt Pawilonu w poprzedniej edycji Wystawy Światowej, czyli EXPO 2015 w Mediolanie. Motywem przewodnim projektu jest "Polska jako siedlisko ptaków migrujących".

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Światową Wystawę EXPO 2020 w Dubaju trwał od 19 lipca do 20 września 2018 roku i odbywał się on pod auspicjami partnera merytorycznego – Stowarzyszenia Architektów Polskich. Chęć udziału zgłosiło 68 polskich i zagranicznych pracowni architektonicznych. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 55 podmiotów. Finalnie prace złożyło 30 zespołów.

Uczestnicy konkursu rywalizowali zarówno o możliwość realizacji własnej wizji Pawilonu Polski na EXPO 2020, jak i o nagrody finansowe, których pula wynosiła 100 tys. zł. Pierwsza nagroda w wysokości 50 tys. złotych i tytuł zwycięskiego projektu zostały przyznane zespołowi WXCA. Drugie miejsce zajął zespół JAZ+Architekci oraz Paweł Lipiński, Marcin Fejcak i Kalina Piłat. Trzecie miejsce zdobył projekt autorstwa zespołu 307kilo + R&D.

Sąd Konkursowy oceniał prace w oparciu o cztery kryteria:
  • atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, ekspozycji wewnętrznej dla wszystkich grup zwiedzających wystawę i zagospodarowania terenu przyległego oraz ich zgodność z wymogami Organizatora Wystawy;
  • czytelność i zbieżność pracy konkursowej, w tym w szczególności treści ekspozycji, z wytycznymi konkursu;
  • funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku projektowanego oraz zagospodarowania terenu przyległego;
  • realność i ekonomika proponowanych rozwiązań technicznych na etapie budowy, eksploatacji, rozbiórki oraz zaproponowanego w pracy konkursowej sposobu ponownego wykorzystania budynku lub jego elementów.
Podczas ogłoszenia zwycięzców konkursu  Komisarz Generalny Sekcji Polskiej, Tomasz Pisula podkreślił, że zwycięska koncepcja architektoniczno-tematyczna w największym stopniu nawiązała do mobilności i zrównoważonego rozwoju, czyli obu wątków przewodnich tzw. Koncepcji tematycznej udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Zdaniem Sądu Konkursowego zwycięska praca daje szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych dla promocji wielu polskich branż i technologii, a co za tym idzie również promocji Polski na arenie międzynarodowej. Projekt zyskał wysokie noty również ze względu na zaproponowaną technologię, która umożliwi wykorzystanie Pawilonu lub jego elementów konstrukcyjnych po zakończeniu Wystawy, co konsekwentnie dopełni realizację haseł przyświecających polskiej obecności na Expo w Dubaju.Drugą nagrodę przyznano zespołowi JAZ+Architekci oraz Paweł Lipiński, Marcin Fejcak i Kalina Piłat za „kreatywne tworzenie wizerunku Polski w oparciu o pozytywne skojarzenia funkcjonujące na rynku międzynarodowym, wykorzystując symbol jachtu jako rozpoznawalnego produktu kojarzonego z Polską.  Architektura Pawilonu odnosi się bezpośrednio do hasła Made in Poland, co oznacza wykonane, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w całości w Polsce” – jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu. Sąd konkursowy krytycznie ocenił, natomiast, niektóre rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne.

Pracę 307kilo + R&D, która zdobyła trzecie miejsce Sąd Konkursowy wysoko ocenił za „jakość proponowanej  architektury Pawilonu wraz z poprawną organizacją merytoryczną ekspozycji”. Koncepcja w sposób interesujący odzwierciedla hasła zrównoważonego rozwoju. W uzasadnieniu wskazano, że „zasada zatopienia Pawilonu w lesie drewnianych kolumn w ciekawy sposób wyróżnia go w przestrzeni wystawy, odwołując się do polskiego lasu, jako symbolu odnawialnej energii i źródła zasobów oraz miejsca w którym chętnie przebywamy. Wciągnięcie widza do interaktywnej zabawy tworzy atrakcyjną propozycję merytoryczną promującą Polskę”. 
 
Pierwsze EXPO w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Hasło przewodnie imprezy: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” (ang. Connecting minds, creating the future) – doprecyzowane zostało w trzech podtematach: Szanse, Mobilność, Zrównoważony rozwój. Wydarzenie organizowane jest w 50. rocznicę utworzenia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a organizatorzy  mają ambicję przyćmić rozmachem dubajskiej wystawy wszystkie dotychczasowe Wystawy EXPO – nie tylko pod względem obszaru (ponad 4 km kw.), liczby uczestniczących państw (dotychczas zgłosiło się ich blisko 200), ale także największego umiędzynarodowienia. Liczba gości, którzy odwiedzą EXPO w Dubaju sięgnąć może ok. 18 milionów gości z całego świata. Organizatorzy szacują, że ok. 70% zwiedzających przybędzie spoza terenu ZEA.

Za przygotowanie obecności Polski na EXPO 2020 w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, której prezes - Tomasz Pisula jest Komisarzem Generalnym Polskiej Sekcji.

Źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu


dodano: 2018-10-09 06:41:57