Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Targi „Infrastruktura” 2014 – Czas na zmiany

Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Nowością tegorocznej edycji było umożliwienie spotkań B2B podczas workshopu. Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska, organizatora Targów „Infrastruktura”, podkreśliła, że formuła targów zmienia się, aby podążać za oczekiwaniami i odpowiadać na potrzeby branży infrastrukturalnej.


Podczas targów można było zapoznać się z propozycjami m.in. firm: wykonawczych, projektowych i consultingowych, a także producentów maszyn i urządzeń budowlanych oraz niezbędnych surowców i materiałów. Wystawcy zaprezentowali także wyposażenie dla obiektów użyteczności publicznej (takich jak: obiekty sportowe, dworce kolejowe, porty lotnicze, itp.) oraz rozwiązania z zakresu: bezpieczeństwa i zarządzania ruchem.

Drogownictwo i kolejnictwo
Wśród wystawców Targów „Infrastruktura” znaleźli się m.in. generalni wykonawcy, inwestorzy zastępczy, dostawcy materiałów, firmy geotechniczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się znakowaniem dróg. Ważnym wydarzeniem dla drogowców, które zgromadziło wielu słuchaczy, była dwudniowa konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt. „Czas na zmiany”. Pierwsza część pt. „Nowe standardy w drogownictwie” była współorganizowana oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Drugiego dnia targów odbyła się konferencja pt. „Przemiany w kolejnictwie”. Eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. opowiadali o kierunkach zmian systemowych polskiego transportu kolejowego, Krajowym Programie Kolejowym, nowym modelu usług utrzymaniowych, ocenie jakości realizowanych prac projektowych, budowlanych i warunkach kontraktu, jak również nadzorze nad realizacją inwestycji i przygotowaniu projektów PFU.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród słuchaczy byli m.in. przedstawiciele wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Marek Tomasik, prezes zarządu Grupy Doradczej KZP prowadzącej seminarium, podsumował, że najwięcej uwagi wymagały zmiany odnoszące się do przesłanek i sposobu wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a następnie kwestie związane z nowymi podstawami zatrzymania wadium wykonawcy. Uwagę słuchaczy zwróciły także nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert, zgodnie z którymi co do zasady cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas targów dużo miejsca zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W hali wystawienniczej znajdował się symulator dachowania, można było też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.  Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również symulatory jazdy GOS Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Tematykę bezpieczeństwa poruszała także konferencja pt. „Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości” przygotowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Prof. Barbara Rymsza, przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, wskazała, że w związku ze wzrostem tempa budowy dróg na potrzeby rowerzystów Instytut przygotował materiał, który może być pomocny przy budowie dróg poza centrami miast, w lokalizacjach, które zostały dopuszczone dzięki zmianie ustawy.


Źródło: Materiały prasowe


dodano: 2014-11-05 09:04:36