Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Trendy kształtujące przyszłość gospodarki

Jak już informowaliśmy, we wtorek, 25 lutego br., w Warszawie odbyła się konferencja EEC Trends, na której przedsiębiorcy, eksperci i decydenci pracowali nad ostatecznym kształtem zakresu tematycznego XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 18-20 maja 2020r.). Debatę rozpoczęła sesja inauguracyjna poświęcona zagadnieniom makroekonomicznym. Uczestnicy odpowiadali na pytania o to jak przygotować się na gorsze czasy w ekonomii, co robić, by polska gospodarka weszła na wyższy poziom, jak mądrze przeprowadzić transformację krajowej energetyki?Debaty EEC Trends rozpisano tak, by każda z nich odpowiadała jednemu z megatrendów: Green, Tech, Energy, Move, Invest oraz Work/Edu. Jednocześnie będą to główne nurty tematyczne majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wnioski z wybranych dyskusji wyświetlane były na ekranie w czasie rzeczywistym w formie wizualnych notatek, tworzonych przez artystkę Magda Rysuje.

– Polska gospodarka jest coraz bardziej powiązana z gospodarką światową. Śledzimy zachodzące w niej trendy, staramy się aktywnie reagować na niekorzystne zmiany, oferując rozwiązania legislacyjne oraz planując duże inwestycje publiczne, co pozwoli suchą stopą przejść Polsce czas spowolnienia gospodarczego na świecie – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju podczas sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends. – Szereg zjawisk, jakie zaszły w 2019 roku, pozwala z optymizmem patrzeć na niekorzystne czynniki płynące z zewnątrz. W ubiegłym roku uzyskaliśmy 4 procentowy wzrost PKB, czwarte tak wysokie tempo wśród krajów UE. W 2019 r. znacznie wzrosły wydatki na badania i rozwój, o 15 proc. zwiększyła się liczba podmiotów inwestujących w B+R, a o 11 proc. liczba pracujących w tym sektorze pracowników naukowych na rzecz przedsiębiorstw – mówiła minister.

– Mamy środki zaradcze dla gospodarki, które mogą osłabić niekorzystne tendencje zewnętrzne – mówili uczestnicy sesji inauguracyjnej EEC Trends wiceprezes ING Bank Śląski Joanna Erdman oraz Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zgodnie podkreślali, że to inwestycje pozwalają budować „układ odpornościowy” na ewentualny większy spadek koniunktury, zatem to inwestycje powinny być pobudzane.

– Polska gospodarka znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż 10-15 lat temu, bo ma więcej powiązań globalnych – mówił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Dlatego bardziej podatni jesteśmy też na oddziaływanie negatywnych tendencji zewnętrznych, którym należy się przeciwstawiać, stosując skuteczne narzędzia. Jednym z nich jest polityka stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej raczej nie podejmie ryzyka i nie podniesie tych stóp w najbliższym czasie, bowiem inflacja – na co wskazuje większość analiz rynkowych – zacznie maleć w II kwartale – dodał.

Podobną opinię wyraziła Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski. Jej zdaniem, wzrost polskiej gospodarki w nadmiernym stopniu oparty jest na konsumpcji. – Oszczędności co do zasady są zjawiskiem korzystnym, ale to dobra tendencja wtedy, gdy jednocześnie rozwijają się inwestycje sektora prywatnego. Tymczasem w Polsce mamy ich zastój i jest to przede wszystkim zjawisko, które powinno niepokoić – mówiła na EEC Trends.

– Jesteśmy na finiszu obecnej perspektywy finansowej w horyzoncie 2020. To powoduje, że powoli kończą się możliwości kontraktacji, czyli nie będziemy mogli już zawierać umów na dotacje do różnych ciekawych pomysłów. Koniec 2023 r. jest sztywną granicą, do której możemy jeszcze wydawać pieniądze unijne z obecnej perspektywy – wyjaśniał Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz zaznaczył podczas EEC Trends, że innowacje są dla każdego, ale nie wszyscy są w stanie z nich skorzystać, bo do tego trzeba się przygotować. – Polscy przedsiębiorcy sięgają po innowacje z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, jeśli chcą być liderami w swoich branżach, to nie osiągną tego bez technologii, muszą zwiększyć efektywność pracy. Po drugie, megatrendy związane na przykład z tzw. zieloną gospodarką czy demografią, wymuszają na nich innowacyjne działania – mówił.

Radosław Cieślak, industry executive w Autodesk, podkreślił, że nie jest prawdą, że firmy boją się i nie chcą wchodzić w innowacje. Często po prostu nie wiedzą, jak się do tego zabrać. – Jest pewien opór, każdy chce być innowacyjny, natomiast nie każdy rozumie, jak to zrobić. Dla nas innowacja to przede wszystkim umożliwienie komunikacji, znaczne przyspieszenie działania i obniżenie kosztów przez wprowadzenie cyfryzacji. Wiele firm się na to decyduje – mówił podczas EEC Trends i podkreślał ogromną rolę edukacyjną, jaką ma tu do odegrania Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne instytucje.

Natalia Hatalska, szefowa i założycielka infuture.institute, podczas konferencji EEC Trends wskazała, że zmiany klimatyczne, ochrona środowiska i wyczerpywanie się zasobów to tematy gorące od kilku lat. Podkreśliła także, że konsumenci są przy tym niekonsekwentni w swoich deklaracjach. – Z jednej strony mamy do czynienia z pokoleniem Z, tym najmłodszym pokoleniem, które się urodziło po 1995 roku i z pokoleniem milenialsów, które faktycznie są nakierowane na ekologię, na zrównoważony rozwój, na tematy społeczne i bardzo dużo o tym mówią. Natomiast kiedy robiliśmy badania na przykład dotyczące tego, czy są w stanie zdecydować się na zachowania proekologiczne – to jeśli wiąże się to z wyższa ceną, to tego nie robią – poinformowała.

Mirosław Kowalik, prezes Enei stwierdził, że przed grupami energetycznymi w Polsce są bardzo duże wyzwania z punktu widzenia otoczenia regulacyjnego. – Patrząc na strukturę rynku i zmiany regulacyjne, jesteśmy pod dużą presją szybkich zmian prowadzących do mniejszego odziaływania na środowisko. Unia Europejska po to dedykuje krajowe plany na rzecz energii i klimatu, żeby poszczególne państwa członkowskie, a Polska jest członkiem UE, dochodziły do wartości, na których UE zależy. Mamy megatrend, który jest przekładany na regulacje – stwierdził.

Podczas EEC Trends odbyły się także dyskusje w temacie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. W rozmowie w formule 1 na 1 Igor Wasilewski, prezes PERN przekonywał, że w perspektywie dwóch, trzech dekad spadnie zużycie paliw produkowanych z ropy naftowej, ale na razie dla PERN jest perspektywa stabilnego biznesu. – Kibicujemy rozwojowi elektromobilności, ale moment na ropę się jeszcze nie skończył. Aby jednak zapewnić sobie ową stabilność, spółka musi inwestować. Przede wszystkim w rozbudowę swojej infrastruktury – stwierdził.

W agendzie EEC Trends nie zabrakło tematów poświęconych idei zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań w gospodarce.

Uproszczenie procedury weryfikacyjnej i aplikacyjnej oraz umożliwienie złożenia wniosku o dofinansowanie przez internet – to najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze", które zapowiedział podczas EEC Trends Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W weryfikacji dochodów czynny udział mają wziąć samorządy. Zwiększone dofinansowanie na wymianę źródła ciepła będzie przyznawane na podstawie zaświadczenia o dochodach z miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. – To co przedłużało procedury i „zatykało" wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, to zależność przyznanych środków od dochodów. Fundusze musiały weryfikować osoby, które składały wnioski, a nie mają do tego narzędzi, takich jak dostęp do baz danych. Pierwszą zmianą będzie to, że wnioski w tzw. grupie podstawowej, będą przyznawane na oświadczenie o dochodach. Weryfikacją zajmiemy się później, za pośrednictwem służb skarbowych – wyjaśnił.

Jerzy Buzek, były premier i poseł do Parlamentu Europejskiego podczas panelu EEC Trends pt.: „Transformacja energetyczna – główne kierunki i uwarunkowania” mówił o Europejskim Zielonym Ładzie w kontekście brania odpowiedzialności za całą planetę. W jego ocenie, obowiązkiem cywilizacyjnym jest, żeby Europa pokazała światu, że się da zmniejszyć emisje CO2, że da się odejść od paliw kopalnych, da się utrzymać przy tym gospodarkę na wysokim poziomie, że da się utrzymać poziom zatrudnienia i można być nadal kontynentem najbardziej atrakcyjnym dla miliardów ludzi na świecie. – Oni mają taką tendencję, aby raczej jechać do Europy, nawet nie tak bardzo do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy ziemią obiecaną dla miliardów ludzi i chcemy pokazać, że ratując planetę, taką pozostaniemy – podsumował Jerzy Buzek.

Wydarzeniu towarzyszyła gala wręczenia nagród WNP Awards. Nagrody dedykowane tym, którzy wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki oraz wskazują kierunki jej rozwoju. Tytułami WNP Awards 2020 wyróżniono: ministra ds. klimatu Michała Kurtykę, Program Mój Prąd, PKP Energetyka, Moya – sieć firmy Anwim, polskie software houses, FBSerwis, Erbud, LPP i Maspex.– Laureatami naszych wyróżnień są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki, które wskazują kierunki jej rozwoju – mówił Wojciech Kuśpik, inicjator EEC Trends, założyciel i wydawca Nowego Przemysłu oraz portalu WNP.PL, prezes Grupy PTWP. – Nominując laureatów WNP Awards zwracamy też uwagę na te konkretne aspekty ich działań, które wpisują się w pozytywne trendy kształtujące naszą przyszłość. Próbujemy ją przewidzieć. Próbujemy wskazać ludzi, którzy według nas najlepiej, najskuteczniej zmierzą się z jej wyzwaniami – dodał.

Laureaci WNP Awards 2020:
  • Michał Kurtyka – za odpowiedzialną postawę wobec stających przed Polską wyzwań związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyki.
  • Program Mój Prąd  – za skuteczne wsparcie fotowoltaicznej rewolucji, która pokazała jak może zmieniać się polska energetyka.
  • PKP Energetyka – za ambitną i udaną transformację biznesową.
  • Moya - sieć firmy Anwim – za dynamiczny rozwój niezależnej sieci dystrybucji paliw oparty na zasadach partnerstwa, sprawnej logistyce i profesjonalnym zarządzaniu.
  • Polskie software houses – za stworzenie nowej polskiej specjalności opartej na zaawansowanych technologiach i wiedzy.
  • Maspex – za konsekwentnie budowanie prestiżu marki i realizację strategii globalnej ekspansji.
  • FBSerwis – za pionierski wkład w rozwój sektora budowlanych i infrastrukturalnych usług serwisowych oraz za to, że wskazuje całej branży budowlanej ważny kierunek rozwoju.
  • Erbud  – za zbudowanie silnej pozycji na rynku opartej na dywersyfikacji działalności w ramach grupy.
  • LPP – za stworzenie polskiej marki globalnej oraz aktywność w działaniach na rzecz środowiska naturalnego.
Nagrody WNP Awards 2020 wręczono 25 lutego br., podczas gali towarzyszącej konferencji EEC Trends w Warszawie. Przyznała je po raz pierwszy redakcja Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL.

Źródło: EEC Trends - warszawskie wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W ciągu jednego dnia odbyło się osiem zróżnicowanych tematycznie i formalnie sesji, w których uczestniczyło ponad 700 gości z kraju i zagranicy, 100 prelegentów, przedstawicieli biznesu, polityki, administracji publicznej i świata nauki. Organizatorem obu wydarzeń, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.  Więcej informacji: www.trends.eecpoland.eu. Fot. PTWP.


dodano: 2020-02-27 06:52:25