Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Trzeba zbudować model współpracy nauki z biznesem?

Aby współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami mogła być skuteczna, ważne jest zbudowanie optymalnego modelu współpracy tych partnerów, mających różne cele i wyznających odmienną kulturę organizacyjną – uważa Grzegorz Putynkowski, wiceprezes Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

– Projekty badawczo-rozwojowe realizowane są w ostatecznym rozrachunku dla zysku. Ale uczestniczą w nich jednostki o zupełnie odmiennych kulturach organizacyjnych, o innych celach statutowych. Aby takie połączenie mogło być skuteczne, należy w pierwszej fazie zbudować optymalny model współpracy –
przekonywał Grzegorz Putynkowski w trakcie sesji „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce”, która odbyła się 9 lutego br. w Warszawie, w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

W jego opinii nie można mówić o nieprawidłowym podejściu przemysłu, który patrzy jedynie przez pryzmat osiąganych przychodów, ale trudno także karać jednostki naukowe za to, że patrzą przede wszystkim na sukces naukowy.

– W tym systemie brakuje elementu, który precyzowałby szczegółowe zasady takiej kooperacji i pomagał zbudować biznes plan, ale z uwzględnieniem także potrzeb partnera naukowego – powiedział wiceprezes Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Jak dodał, w 2014 roku Centrum wprowadziło eksperymentalnie model współpracy biznesowej z jednostkami naukowymi w oparciu o umowę konsorcjalną. – Efekt okazał się zaskakujący. Partnerzy naukowi nagle zaczęli wspierać potrzeby partnera biznesowego – ujawnił.


Źródło: wnp.pl


dodano: 2015-02-10 08:28:04