Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy 2 mld zł na pomoc w tworzeniu i rozwijaniu mikroprzedsiębiorstw na wsi. Wnioski można składać od 15 do 26 kwietnia br.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Agencja będzie przyjmowała Wnioski na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, gdyż
w tym regionie, w naborach przeprowadzonych w latach 2007, 2009, 2011 złożono tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW 2007-2013.

Wysokość dotacji zależy od liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Maksymalnie przedsiębiorcy mogą otrzymać do 300 tys. zł. Na utworzenie jednego miejsca pracy Agencja dopłaci do 100 tys. zł, za dwa stanowiska - do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej można otrzymać do 300 tys. zł.

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i chcą na wsi otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, tj. firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót nie przekroczy 2 mln  euro.

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.


Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


dodano: 2013-04-15 10:57:58