Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Tylko 44% polskich firm jest dojrzałych cyfrowo

Jedynie 44% polskich respondentów badania PwC Digital IQ uważa swoją firmę za dojrzałą cyfrowo, a 69% dostrzega rosnąca lukę kompetencyjną i brak odpowiednio wykwalifikowanych zespołów. Chociaż dla 49% badanych inwestycja w digital ma na celu zwiększenie przychodów, to wydatki te nie przekraczają 5% rocznego budżetu organizacji – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm”. Na znaczeniu zyskują technologie wschodzące, dlatego wśród priorytetów inwestycyjnych znajdują się Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka.Z badania PwC przeprowadzonego na potrzeby raportu „Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm” wynika, że tylko 44% firm w Polsce jest dojrzałych cyfrowo – to poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (47%) i świata (53%). Na dojrzałość cyfrową prezesów przedsiębiorstw wskazało natomiast 58% badanych (62% globalnie), a na dyrektorów IT 80% (83% globalnie).

– Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie uważa technologii informatycznych za integralną część zarówno strategii biznesowej, jak i całej działalności operacyjnej. Niemniej jednak, transformacja cyfrowa to skomplikowany i kosztowny proces wymagający zaangażowania wielu zasobów. W długiej perspektywie wygrają te firmy, które potrafią wykorzystać technologię w sposób kreatywny, będą otwarte na nowe możliwości i dialog ze wszystkimi interesariuszami.

Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology

Zdaniem ekspertów PwC jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami jest luka kompetencyjna w obszarze specjalistycznych umiejętności związanych z nowymi technologiami. Respondenci badania wskazali, że ich przedsiębiorstwom brakuje odpowiednio wykwalifikowanych zespołów (69% w Polsce i 63% na świecie), najbardziej w obszarach cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz analityki danych. Co więcej, badani przewidują, że luka ta będzie się w przyszłości pogłębiać (38% w Polsce i 39% na świecie).

Dane zebrane w raporcie PwC pokazują, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw (71%, na świecie 57%) na inwestycje w digital przeznacza nie więcej niż 5% rocznego budżetu firmy. 49% badanych w związku z tym oczekuje wzrostu przychodów, a 13% liczy na oszczędność kosztów. Największą część budżetów na technologie cyfrowe w ostatnich 12 miesiącach pochłonęły przede wszystkim wydatki na IT, operacje oraz rozwój produktów i usług. Jednocześnie, 44% ankietowanych w Polsce (45% na świecie) wskazało, że od 10 do 19% tych środków inwestowane jest w tzw. technologie wschodzące. Wśród nich na podium znalazły się Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka.

Jako główne przeszkody przy osiągnięciu zwrotu z inwestycji w technologie cyfrowe respondenci badania PwC wskazali na brak wsparcia wewnątrz organizacji (31%), brak wykwalifikowanych zespołów (31%) oraz mało elastyczne lub zbyt powolne procesy (29%).

Liderzy cyfrowych zmian

Respondenci badania PwC deklarują, że technologie informatyczne w bezpośredni sposób wpływają na zwiększanie wartości przedsiębiorstw, ale spółki często nie są w stanie w pełni wykorzystać ich do usprawnienia swojej działalności. Stosunkowo niewielka grupa firm (38% z naszego kraju i 33% globalnie) posiada własne zespoły zajmujące się eksplorowaniem nowych technologii. Większość z nich działa w oparciu o zasoby zewnętrzne (40% w Polsce i 35% na świecie) oraz doraźnie organizowane grupy projektowe (odpowiednio 20% i 29%). Tylko 42% polskich respondentów deklaruje, że w ich firmach powołano do życia zespoły ds. innowacji cyfrowych, ale 71% respondentów twierdzi, że w ich organizacji wypracowane zostało usystematyzowane podejście do oceny nowych technologii informatyczny.

Jak wykazało badanie, nowymi technologiami w polskich spółkach zajmują się głównie prezesi oraz dyrektorzy ds. informatyki (CIO). Jedynie 11% firm stworzyło dedykowane transformacji cyfrowej stanowisko dyrektora ds. digital (CDO). W wielu przypadkach uzasadniane jest to założeniem, iż w dobie rewolucji technologicznej kompetencje cyfrowe powinny dotyczyć każdego stanowiska – wszystkich członków zarządu. Twierdzi tak aż 21% respondentów w Polsce w stosunku do zaledwie 12% ankietowanych na świecie.


– Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca odpowiedzialność liderów jednostek biznesowych w firmach. Widać to szczególnie w przypadku data analytics. Choć ciągle jest to obszar działalności departamentu IT to jednak zauważalny jest trend wyodrębniania się tej kompetencji w oddzielną jednostkę decyzyjną.
Michał Kreczmar, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w PwC

Transformacja cyfrowa to przede wszystkim zmiana biznesowa, a nie tylko technologiczna Wyższa kadra kierownicza zaczyna zdawać sobie sprawę z wagi ludzkiego doświadczenia, nawet jeśli większość nie zajmuje się tą kwestią w sposób systematyczny. Jako barierę utrudniającą uzyskanie wyników z inwestycji w technologie cyfrowe respondenci badania PwC (31% w Polsce, 24% na świecie) wskazali na brak wykwalifikowanych zespołów.


– Transformacja cyfrowa to nie tylko nowe "twarde" technologie – informatyczne, dane, procesy, narzędzia, skutkujące zmianami doświadczenia klientów czy ich zachowaniami, ale też wymagające ciągłych ulepszeń obszary "miękkie", takie jak kultura organizacyjna, wizja decydentów, nowe sposoby pracy. Niejednokrotnie pociągają one za sobą zmiany w strukturze organizacyjnej, celach i wskaźnikach, a nawet modelach biznesowych czy modelach zarabiania. Doświadczeni liderzy zdają sobie obecnie sprawę, że to projekty obliczone na lata, a nie proste kwartalne cele.
Anna Szczeblewska, dyrektor w zespole People & Change w PwC

Jak podkreślają eksperci PwC efektywne wykorzystanie nowych technologii będzie możliwe tylko jeżeli pracownicy na każdym szczeblu będą do tego odpowiednio przygotowani. Ponieważ coraz większa część komunikacji z klientami czy konsumentami odbywa się za pomocą technologii cyfrowych, istotne jest ciągłe szkolenie zespołów obsługi klienta, sprzedaży, czy reklamy oraz udoskonalanie rozwiązań technologicznych, takich jak CRM, e-commerce, marketing automation, a także wykorzystywanie kolejnych nowych masowych platform cyfrowych, z których korzystają klienci.
 
O badaniu Digital IQ. Raport PwC „Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm” powstał w oparciu o globalne badanie przeprowadzone przez Oxford Economics na zlecenie PwC. Wzięło w nim udział 2216 osób z 53 państw, w tym 45 z Polski i 142 z regionu Europy-Środkowo-Wschodniej. Grupa ta objęła kadrę kierowniczą oraz reprezentantów działów IT zatrudnionych w firmach z różnych sektorów. Odzwierciedlając rozkład respondentów na świecie, 62% z nich reprezentuje organizacje o przychodach powyżej 1 mld USD, zaś 38% – organizacje o przychodach pomiędzy 500 mln a 1 mld USD.

Źródło: PwC
 

dodano: 2017-10-13 08:28:26