Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Tylko cztery województwa zbilansowały swoje budżety na 2017 r.

Tylko cztery województwa zaplanowały swoje budżety bez deficytu – oprócz kujawsko-pomorskiego są to mazowieckie, łódzkie i opolskie. W kujawsko-pomorskim zarząd województwa przedstawił zbilansowany budżet na przyszły rok – zapisując po stronie dochodów i po stronie wydatków tę samą kwotę: blisko 850 milionów złotych. Z tego hojnie sfinansuje edukację (11 proc.) oraz kulturę i dziedzictwo narodowe (10 proc.).Największymi przychodami przeszłorocznego budżetu województwa kujawsko-pomorskiego – 33 procent - będą dotacje Unii Europejskiej, w tym środki na realizację przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugim największym źródłem przychodów (31 proc.) będą podatki dochodowe, w tym przede wszystkim podatki od firm (23 proc.).
 
Po stronie wydatków, największą część budżetu (40 proc.) pochłoną transport i łączność. Poważnie zostanie dofinansowana edukacja (11 proc.) oraz kultura i dziedzictwo narodowe (10 proc.). Co trzecia wydana w przyszłym roku budżetowa złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 270 milionów złotych.
 
Z zapisów budżetu wynika, że przyszłoroczna pula jest wyższa od tej z roku 2016 zarówno po stronie dochodów (o 15 proc.), jak i po stronie wydatków (16 proc.).


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


dodano: 2016-12-20 08:55:09