Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Uczelnie wdrożą systemy antyplagiatowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs, który został przeprowadzony w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na wdrożenie kompleksowych rozwiązań antyplagiatowych polskie uczelnie otrzymają dofinansowanie w wysokości prawie 35 mln zł.

– Wykorzystując środki unijne, którymi dysponuje Centrum w ramach PO WER wspieramy polskie uczelnie, dążąc do podnoszenia jakości kształcenia oraz zapewnienia im jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. W pierwszym z rozstrzygniętych przez nas konkursów wzmacniamy potencjał uczelni w zakresie wdrażania i obsługi tzw. systemów antyplagiatowych. Na początku przyszłego roku zapewnimy natomiast wsparcie najlepszym, zgłoszonym przez uczelnie projektom, których celem jest wprowadzenie do programu studiów zajęć doskonalących umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne studentów – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ddofinansowanie w wysokości prawie 35 mln zł otrzyma 50 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych. Wsparcie z NCBR umożliwi im stworzenie nowego systemu, modyfikację systemu funkcjonującego obecnie na uczelni albo zakup licencji. Dopuszczalna wartość projektu była zależna od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów i wahała się od 1 mln zł do 2 mln zł.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 113 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego: 50 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 63 wnioski uzyskały ocenę negatywną.
 
W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wdrożonego rozwiązania finansowane w konkursie systemy antyplagiatowe muszą współpracować z innymi bazami repozytoryjnymi, w tym również z tymi, które będą utworzone w przyszłości. Pozwoli to zapewnić dostęp do szerokiego spektrum zasobów edukacyjnych i naukowych. Elementem podejmowanych przez uczelnie działań będą także szkolenia dla przyszłych użytkowników programu. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.


Źródło i informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.


dodano: 2015-12-18 08:19:10