Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Uczenie młodzieży nowoczesnej przedsiębiorczości

„Akademii Liderów” Fundacji Świętego Mikołaja została powołana, aby wyszukiwać i kształcić zaangażowaną młodzież do pełnienia roli liderów w swoich społecznościach lokalnych, a w przyszłości angażowania się w organizację życia publicznego Polski. Program jest skierowany dla osób w wieku 16-20 lat, a co roku uczestniczy w nim ok. 30-tu najlepszych uczniów szkół średnich z całej Polski. Akademia składa się z dwóch elementów: dziesięciodniowej szkoły letniej oraz kilkumiesięcznego tutoringu.

W dniach 22-31 lipca w Kielcach odbyła się szkoła letnia, której celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia autorskich projektów (realizacja projektów: III-IV Q 2019).

Eksperci zaproszeni przez Fundację uczyli akademistów, jak przekuwać cele w konkretny plan działania, jak budować harmonogram i budżet projektowy, jak przekonywać partnerów do wspólnego działania oraz jak mądrze przewodzić zespołowi wolontariuszy. W programie nie zabrakło również ćwiczeń z wystąpień publicznych oraz inspirujących spotkań z gośćmi specjalnymi.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez ekspertów PARP. Anna Broniarek, Maryla Wojcieszek oraz Jacek Bukowicki z Departamentu Rozwoju Startupów poprowadzili zajęcia pt. „Od pomysłu do biznesu – czyli jak się za to zabrać?”. Spotkanie obejmowało część teoretyczną, warsztatową oraz dyskusję.

Agenda zajęć PARP:
  • przedsiębiorcze podejście do projektu i tworzenie startupowego modelu biznesowego;
  • trening umiejętności krótkiej prezentacji pomysłu i zainteresowania inwestorów/mentorów (pitching);
  • trening formułowania praktycznych pytań, wartości biznesowych, identyfikowania potencjalnych ryzyk plus tworzenie propozycji rozwiązań.
Przy opracowaniu materiału szkoleniowego zespół PARP posłużył się kartami Megatrendów opracowanymi przez fińską SITRĘ. Natomiast model biznesowy ćwiczony podczas warsztatów zaczerpnięto ze startupowego wariantu modelu biznesowego wg A. Osterwaldera. Model ten obejmował m.in. formułowanie problemu, tworzenie rozwiązań, szukanie unikalnej przewagi czy definiowanie grup odbiorców i kanałów dostępu.

– Warsztaty z uczestnikami Akademii były bardzo intensywne. Zaangażowanie młodzieży ogromne, a identyfikowane przez nich problemy – analizowane na business model canvach – dotyczyły tematów ważnych społecznie, takich jak opieka nad seniorami, segregowanie odpadów, wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii czy zapobieganie marnowaniu żywnośc
i – powiedziała Maryla Wojcieszek. – Uczestnicy prezentowali swoje pomysły biznesowe w odpowiedni sposób. Niewykluczone, że któryś z nich w przyszłości pojawi się ze swoim pomysłem biznesowym w Platformach Startowych – dodała.

Patronat honorowy nad „Akademią Liderów” objął Minister Edukacji Narodowej. Darczyńcą Akademii jest Fundacja ORLEN - Dar Serca. Wśród partnerów znajdują się ponadto: Fundacja ARP, Muzeum Powstania Warszawskiego, PARP, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Centrum Myśli JP II, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Patronatem medialnym program został objęty przez m.in. Polskie Radio PR3 oraz TVP Info.


Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości. PARP jest partnerem merytorycznym 5. edycji „Akademii Liderów” Fundacji Świętego Mikołaja.


dodano: 2019-08-05 06:52:22