Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Uczyć się trzeba przez całe życie

W Krakowie zakończyła się XIV sesja Uniwersytetu Europejskiego Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie. W miniony czwartek i piątek eksperci dyskutowali o tym jak budować ścieżkę kariery w społeczeństwie jutra. Obrady otworzyli wicemarszałek Wojciech Kozak, prof. dr hab. Dorota Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Christiane Demontes, przewodnicząca Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym.

Po dziesięciu latach Małopolska znów gościła przedstawicieli Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie.

– Sesje uniwersytetu zyskały już dawno rangę wydarzenia na europejskim poziomie. Co roku ściągają one z różnych stron Starego Kontynentu nie tylko naukowców, ale też specjalistów od zatrudnienia czy osoby zaangażowane w różne działania na rzecz kształcenia przez całe życie – tymi słowy przywitał zebranych na XIV sesji Uniwersytetu Europejskiego Regionów wicemarszałek Wojciech Kozak. Jak zauważył w swoim wystąpieniu wicemarszałek, samorząd województwa konsekwentnie buduje pozycję Małopolski jako regionu wiedzy.– Szczególnego znaczenia nabiera tutaj wdrożenie nowych systemowych rozwiązań w edukacji, w tym nowych form kształcenia, które są budowane w oparciu o fundusze europejskie i potencjał naukowy Małopolski. Dlatego cieszę się, że tegoroczna sesja zwraca uwagę także na kwestie rozwoju nowych technologii i globalizację procesów. Te zjawiska wymagają od społeczeństw ciągłego rozwoju – zauważał wicemarszałek Wojciech Kozak. Dwudniowa sesja Uniwersytetu Europejskiego Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie obejmowała nie tylko obrady plenarne, ale też trzy równoległe warsztaty, na których były poruszane m.in. zagadnienia wpływu cyfryzacji na organizację pracy, zatrudnienia czy konkurencyjności regionów. Eksperci dyskutowali również o wspieraniu rozwoju kształcenia pozaformalnego i zmian w karierze zawodowej. 
Województwo Małopolskie współpracuje z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF) od 2003 r. W 2006 roku Małopolska została oficjalnym członkiem fundacji i zorganizowała sesję uniwersytetu. Jej głównym tematem były kompetencje w kształceniu ustawicznym.

Źródło: UMWM


dodano: 2016-09-26 08:02:02