Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ujemne saldo w bilansie płatniczym za styczeń

Z danych NBP wynika, że w bilansie płatniczym za styczeń 2014 r. zanotowano dodatnie saldo usług i obrotów towarowych oraz ujemne salda transferów z Unią Europejską i dochodów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1,2 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 17 marca wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w styczniu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 13,5 mld EUR i był wyższy o 10,6 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 6,6 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,1 mld EUR. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 419 mln EUR i, w porównaniu do stycznia 2013 r., poprawiło się o 483 mln EUR.

Dodatnie pozostawało także saldo usług, które wyniosło 164 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 0,4 proc. r/r – do 2,1 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 12,0 proc. r/r – do blisko 2,0 mld EUR.

Natomiast
z Unią Europejską odnotowano w styczniu ujemne saldo transferów, które wyniosło 405 mln EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących i kapitałowych wyniósł 1 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 406 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Źródło: Narodowy Bank Polskidodano: 2014-03-20 09:03:33