Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ukraińcy chcą pracować w Polsce

Z najnowszych danych ukraińskiej agencji badawczej Rating Group wynika, że aż 44% Ukraińców chciałoby wyjechać za granicę do pracy. Zdecydowanie częściej taką deklarację składają młode osoby do 35 roku życia – aż 68% z nich chce pracować poza Ukrainą. Osoby planujące emigrację zarobkową, najchętniej chcą wyjechać do Niemiec (37%), ale już co czwarty badany wskazał Polskę. Eksperci Personnel Service zauważają, że dla polskiego rynku pracy kluczowi są młodzi Ukraińcy, którym należy stworzyć warunki zachęcające do osiedlania się na stałe.

– Z badania Rating Group wynika również, że już co trzeci obywatel Ukrainy chciałby wyjechać za granicę na stałe. Wśród młodych ludzi ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 54%. To bardzo dobra informacja dla naszego rynku pracy, bo teraz jak nigdy, potrzebujemy młodych ludzi, którzy myślą o długodystansowej emigracji. Dotychczasowe warunki, które pozwalają Ukraińcom pracować tylko przez pół roku w ciągu 12 miesięcy to tylko doraźna pomoc. I choć jest dla wielu pracodawców nieoceniona, może niedługo okazać się niewystarczająca. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby stworzyć Ukraińcom warunki do osiedlania się na stałe. Zwłaszcza, że Polska ustępuje miejsca tylko Niemcom w rankingu najpopularniejszy kierunków emigracji – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Zagranica przyciąga młodych Ukraińców

Szczegółowe dane, dotyczące możliwej emigracji zarobkowej, pokazują wyraźnie, że wiek ma bardzo duży wpływ na udzielane odpowiedzi. Najczęściej deklarację o chęci wyjazdu za granicę do pracy składają młodzi ludzie od 18 do 35 roku życia, wśród których już 68% myśli o emigracji zarobkowej. W starszych grupach wiekowych ten wskaźnik jest mniejszy – 52% osób w wieku od 36 do 50 lat oraz zaledwie 20% osób starszych niż 51 lat.

Planujący wyjazd za granicę do pracy wskazują najczęściej Niemcy jako miejsce emigracji (37%). Na drugim miejscu znajduje się Polska, wskazywana przez 26% badanych, a na trzecim Stany Zjednoczone (22%). Poza podium znalazły się m.in. Kanada (21%), Czechy (16%), Włochy (16%) czy Wielka Brytania (14%). Co ciekawe, Rosję wskazało tylko 6% osób.

– Niski odsetek Ukraińców, którzy deklarują chęć emigracji zarobkowej do Rosji, to efekt silnych antagonizmów między krajami. Warto też pamiętać, że dla wielu Ukraińców, sytuacja między ich ojczyzną a Rosją to prawdziwe podłoże ich decyzji o opuszczeniu kraju – wskazuje Krzysztof Inglot

Wyższe zarobki siłą napędową emigracji

Z danych State Statistics Service of Ukraine wynika, że w II kwartale tego roku średnie wynagrodzenie na Ukrainie wynosiło ok. 7 tys. hrywien, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 960 zł. W większości krajów europejskich oferowane płace są kilkukrotnie wyższe. Dlatego zapewne główną motywacją do pracy za granicą dla Ukraińców są wyższe zarobki w innych krajach – taką odpowiedź wskazało aż 72% respondentów. Od 16 do 20% respondentów wspomniało o lepszych warunkach pracy, chęci zarabiania na dom i mieszkanie, możliwości samorealizacji oraz wyższej jakości opieki socjalnej. Najrzadziej (po 7%) wspominano o możliwości utworzenia własnego biznesu i chęci zdobycia doświadczenia w międzynarodowych korporacjach. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten ostatni czynnik był częściej wskazywany przez młodych ludzi.

– Pracownicy z Ukrainy zajmują głównie stanowiska niższego szczebla. Jeżeli jednak otworzymy się na możliwość osiedlania się Ukraińców w Polsce na stałe, niewątpliwie zauważymy zmianę. Pracodawcy mają problem z rekrutacją na stanowiska każdego szczebla. Jeżeli Ukraińcy będą mogli zostać u nas na dłużej, zaczną pracować w biurach jako menadżerowie czy specjaliści. Musimy tylko zadbać o to, aby stworzyć im warunki do osiedlania się. Kluczowe są m.in. dostęp do mieszkań, zarówno na wynajem, jak i zakup, dostęp do edukacji dla dzieci czy zabezpieczenie emerytalne – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Metodologia badania. Badanie „Migration moods of the Ukrainians in dynamics” zrealizowano na reprezentatywnej (pod względem płci, wieku i regionu) próbie Ukraińców od 18 roku życia. W sumie przebadano 1200 respondentów metodą wywiadów indywidualnych (twarzą w twarz). Margines błędu nie przekracza 2,8%. Badanie zrealizowano w okresie od 8 do 18 września 2017 roku. Link do materiału źródłowego.

Źródło: Personnel Service – firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce.dodano: 2017-10-05 07:12:15