Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ukraińska imigracja do Polski w kontekście sytuacji na rynku pracy


Warsaw Enterprise Institute w opracowanym wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej raporcie „Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy” bada zjawisko imigracji i jej wpływ w kontekście sytuacji na rynku pracy i postuluje maksymalne uproszczenie procedur dotyczących legalizacji pracy Ukraińców w Polsce.Bieżąca sytuacja polityczna i gospodarcza sprawiła, że przed Polską otworzyło się źródło imigrantów skorych do podejmowania zatrudnienia i bardzo łatwo asymilujących się ze względu na bliskość kulturową. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski licznie zarówno ze względów ekonomicznych, jak i politycznych. Szacuje się, że jest ich w Polsce około miliona, chociaż wedle wszelkiego prawdopodobieństwa i analizy liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi można w tej chwili mówić prawdopodobnie o jeszcze większej liczbie. Pracują oni w Polsce ciężko, nie tylko zarabiają na utrzymanie i konsumpcję (z którego to tytułu do polskiego budżetu wpływają miliardy złotych), ale również transferują dochody do swoich rodzin w ojczyźnie, choć w dużo mniejszej skali niż Polacy na samym początku boomu emigracyjnego po wejściu do Unii Europejskiej i otwarciu zachodnich rynków pracy.

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele szkodliwych mitów dotyczących znaczenia ukraińskiej imigracji zarobkowej dla polskiej gospodarki. Podstawowy fakt, że imigranci z Ukrainy pozwalali nam do tej pory uniknąć pełnej katastrofy demograficznej, jest przez wielu publicystów i polityków pomijany. W zamian oferują oni proste diagnozy opierające się na populistycznej retoryce. Twierdzą, że imigranci z Ukrainy zabierają miejsca pracy Polakom, podczas gdy wraz ze wzrostem liczby Ukraińców przybywających do naszego kraju spadała stopa bezrobocia – do rekordowo niskich dzisiaj poziomów. Sugerują ponadto, że imigranci z Ukrainy zaniżają stawki wynagrodzeń, zapominając jednocześnie, że kolejne fale przybyszy są o wiele lepiej zorientowane w realiach rynkowych i potrafią walczyć o swoje interesy. Co więcej, w warunkach europejskiego kryzysu demograficznego skłonni do pracy imigranci stanowią jeden z cenniejszych zasobów, o które zamożne państwa Europy Zachodniej z pewnością będą skłonne konkurować z Polską, przede wszystkim wynagrodzeniami. Ostatecznie będzie musiało to doprowadzić do wzrostu płac również w naszym kraju.

WEI postuluje maksymalne uproszczenie procedur dotyczących legalizacji pracy Ukraińców w Polsce oraz powstrzymywanie się przed procedowaniem zmian legislacyjnych jakkolwiek utrudniających zatrudnianie obywateli Ukrainy.

Źródło i raport z rekomendacjami dostępny na stronie WEI.


dodano: 2017-10-24 07:07:05