Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Unia Europejska szykuje nowe propozycje dla miast

Nowe polityczne porozumienie w sprawie opracowania wspólnych ram dla spraw miejskich w Unii Europejskiej osiągnięte. Podczas nieformalnego spotkania ministrowie ds. polityki miejskiej podpisali Deklarację Bukaresztańską, której jednym z postulatów jest zobowiązanie do przeglądu Karty Lipskiej oraz wsparcie dla dalszego wdrażania Agendy Miejskiej w państwach członkowskich. Polskę reprezentowała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.Spotkanie ministrów odbyło się w związku z Agendą Miejską dla Unii Europejskiej. Została ona ustanowiona Paktem z Amsterdamu przyjętym przez ministrów państw członkowskich Unii w 2016 roku. Celem Agendy jest zdefiniowanie obszarów priorytetowych dla rozwoju miast i stworzenie nowej wielopoziomowej metody współpracy. W ramach Agendy funkcjonuje 14 partnerstw, w których przedstawiciele miast, regionów, organizacji miejskich, krajów członkowskich oraz Komisji Europejskich współpracują nad zaproponowaniem rozwiązań dla wzmocnienia wymiaru miejskiego w politykach europejskich.

Deklaracja jest kolejnym krokiem, po przyjęciu Paktu Amsterdamskiego w 2016 roku, na rzecz porozumienia politycznego w sprawie polityki miejskiej w UE. Jej głównym celem jest ustanowienie mandatu politycznego do przeglądu Karty Lipskiej – jej oceny i aktualizacji, dopasowanej do obecnych potrzeb. Karta Lipska, podpisana w 2007 roku, ma zostać znowelizowana i przedstawiona w nowej wersji w drugiej połowie 2020 roku.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z włoską Bolonią jest koordynatorem jednego z partnerstw Agendy Miejskiej pod nazwą „Zrównoważone kształtowanie przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym”. Nasze działania dotyczą takich kwestii jak: rozwój terenów poprzemysłowych, współpraca w kontekście suburbanizacji, promowanie środowiska naturalnego w miastach czy wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni i terenów.

– Cieszę się, że aktywnie współdziałamy jako państwa członkowskie na rzecz polityki miejskiej w UE. Na polu krajowym nasz resort, ściśle współpracuje z 33 polskimi miastami w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast. Szukamy rozwiązań w zakresie ich lokalnych wyzwań związanych z jakością powietrza, rewitalizacją i mobilnością miejską – mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


dodano: 2019-06-17 07:25:20