Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Unijne środki rozwijają Lublin

Lublin, nazywany stolicą wschodniej Polski, jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Od 2007 roku powstało tu wiele inwestycji z funduszy unijnych, dzięki którym stolica naszego regionu zyskuje nowy blask.

Rozwój infrastruktury

Potencjał inwestycyjny miasta rośnie z roku na rok. Jednym z czynników przyciągających inwestorów do Lublina jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura. W ostatnich latach zwiększyła się dostępność komunikacyjna miasta, m.in. poprzez wybudowanie obwodnicy, czy inwestycji drogowych zrealizowanych w samym Lublinie.

– Przykłady inwestycji, które były możliwe w mieście dzięki środkom unijnym, możemy mnożyć. Wskazałbym tu choćby wybudowanie ulicy Muzycznej na odcinku od stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Narutowicza. Warto zaznaczyć, że ponad 65 mln zł na realizację tej drogi pochodziło z Programu Rozwój Polski Wschodniej 2014-20, a całość opiewała na kwotę prawie 90 mln zł.  – wylicza Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP. – Dla mieszkańców Lublina ważną  inwestycją jest również budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej 809, która przebiega na odcinku od skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino z Wojciechowską aż do Węzła Sławin położonego w ciągu drogi krajowej S19 – mówi Niezgoda. Koszt tej budowy opiewa na ponad 107 mln zł, z czego prawie 80 mln zł pochodzić będzie ze wspomnianego wcześniej Programu Rozwoju Polski Wschodniej.

To nie wszystkie inwestycje w mieście na przestrzeni ostatnich lat. – Trzeba tu wspomnieć o szczególnie ważnej dla mieszkańców LSM, Czubów i Węglina rozbudowie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem, czy budowie korytarza transportu zbiorowego do obsługi dworca metropolitalnego w Lublinie – dodaje dyrektor LAWP. Tylko te dwie inwestycje uzyskały dofinansowanie z Unii na blisko 23 mln zł.

Nie tylko drogi

Oprócz dróg, w stolicy regionu powstał również nowoczesny stadion, który gościł m.in. piłkarzy i kibiców na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej do 21 lat. Dzięki dofinansowaniu (na ponad 15 mln zł) z RPO WL 2014-20 zrewitalizowany zostanie również Park Ludowy, który znajduje się niedaleko Areny Lublin.– Projekt, który otrzymał dofinansowanie, polega na rewitalizacji przyrodniczej parku. Jego celem jest ochrona bioróżnorodności i odnowa zasobów naturalnych, ale także uporządkowanie i budowa infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej. Tak szeroki zakres prac pozwoli w konsekwencji na udostępnienie mieszkańcom całkiem nowej przestrzeni
– wyjaśnia Marceli Niezgoda. Z dofinansowaniem z RPO wybudowano już w poprzedniej perspektywie (2007-2013) miasteczko ruchu drogowego oraz Dom Kultury przy ul. Judyma.

Potencjał inwestycyjny stale rośnie

– Inwestycje realizowane przez samorząd miasta, szczególnie na przestrzeni ostatnich 8 lat, dobrze służą rozwojowi przedsiębiorczości m.in. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Lublin – mówi dyrektor Marceli Niezgoda –Dodatkowym atutem miasta jest położone w pobliżu Strefy lotnisko, wybudowane przy udziale samorządu województwa – dodaje.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


dodano: 2018-07-24 07:13:54