Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Upadłości firm w Polsce

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w lutym opublikowano 58 orzeczeń o upadłości firm, co oznacza -1,7% spadek w stosunku do stycznia 2015 r, w którym upadło 59 przedsiębiorstw. Rok temu skala upadłości była większa - w lutym 2014 r. upadło 65 firm. KUKE podaje, żę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2014 r. – luty 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 809 przedsiębiorstw.

Suma upadłości po lutym okazała się o -0,9% mniejsza jak zanotowana na koniec stycznia. Przed rokiem, w lutym 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 852. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -5,0%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w listopadzie 2014 r. (49 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w październiku 2014 r. (81 firm).

Obniżenie podstawowych stóp procentowych dokonane przez RPP w październiku 2014 r. odczuwalne będzie w gospodarce na wiosnę 2015 r. Już teraz widać dobre nastroje wśród polskiego sektora przetwórczego, ponieważ indeks PMI utrzymał w lutym wartość powyżej 55 pkt. Aktualne poluzowanie polityki pieniężnej przez RPP poprzez obniżenie stóp procentowych do historycznie niskich poziomów stanowi dodatkowy, pozytywny impuls dla gospodarki, który dotrze w okolicach września i października. Decyzja Rady spowodowała zmniejszenie kosztów dla firm. Istnieje więc realna szansa na to, że w bieżącym roku skala obniżenia poziomu upadłości będzie głębsza. Czynnik ten wpłynie również zachęcająco na zwiększenie popytu finansowanego kredytem.

Przy podwyższeniu prognozy tempa wzrostu gospodarczego w 2015 roku do poziomu 3,5% oraz wskaźnika obrotu netto firm do poziomu 4,2% prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli nieco mniej niż rok wcześniej (w 2014 roku 210 bankructw, co stanowi spadek o -1,5%).

W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność około 547 spółek prawa handlowego (w 2014 r. roku 608 upadłości), co stanowi spadek o -10,0%.

Upadłości spółek prawa handlowego
W lutym ogłoszono upadłość 42 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o -6,7% mniej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 45. W stosunku do lutego ub. r. (45 bankructw) wynik bieżącego miesiąca jest o -6,7 mniejszy.

Upadłości indywidualnych działalności gospodarczych
W lutym udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w liczbie podmiotów, których upadłość ogłoszono wynosił 28%. Średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się około 25%.
W ostatnim miesiącu 16 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 14,3% więcej upadłości w stosunku do danych sprzed miesiąca (14 bankructw) oraz o -20,0% mniej w stosunku do lutego 2014 r. (20 bankructw).

Prognoza KUKE
W całym 2015 roku liczba upadłości wyniesie około 754, czyli -7,8% mniej niż w 2014 roku (818 upadków).

Całość raportu można pobrać z serwisu ekonomicznego KUKE.


Źródło: KUKE


dodano: 2015-03-06 08:27:03