Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Upadłości firm w czerwcu 2017 r.

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w czerwcu 2017 r. ogłosiły upadłość 48 przedsiębiorstw o 17,1% więcej niż przed miesiącem oraz o -2,0% mniej niż w czerwcu 2016 r. W czerwcu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,23%), natomiast najniższe w województwie łódzkim i kujawsko-pomorskim (po 0,37%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w czerwcu utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosło 0,78%, przed rokiem w czerwcu wynosiło ono 0,87%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2016 r.–czerwiec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 558 przedsiębiorstw. Suma upadłości po czerwcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -0,2% (654 upadki). Przed rokiem, w czerwcu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 654. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -14,7%.Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,8% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 550 firm, stanowi to zbliżony poziom o ok. 8,8% niższy  niż w 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 275-325 w roku).  Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 825-875 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 3,1%-9,4%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji przy jednoczesnym obniżeniu się poziomu upadłości.


Źródło: KUKE


dodano: 2017-07-19 06:13:14