Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Uruchomienie konkursu z zakresu technologii materiałowych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 marca 2019 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

  • Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 18 czerwca 2019 r.
  • Data zamknięcia naboru wniosków pełnych - IV kwartał 2019 r.
  • Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: m-era.net/joint-calls/joint-call-2019
  • Orientacyjna data naboru wniosków krajowych - I kwartał 2020 r.
Uwaga! Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,25 mln EUR.


Źródło NCBR. Szczegółowe informacje o konkursie: www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/m-eranet-2-uruchomienie-konkursu-2019-55139/


dodano: 2019-03-22 06:20:54