Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W 2016 roku deflacja jest nieunikniona

Przedstawiamy komentarz do wyników kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego (AM NBP). Ankieta NBP Służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 13 czerwca do 4 lipca 2016 r., ale eksperci przekazali ankiety w ostatnich dniach tego okresu, a więc po poznaniu wyników referendum brytyjskiego dotyczącego dalszego członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej.

W ankiecie wzięło udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Uczestnicy ankiety są zgodni co do tego, że w 2016 roku deflacja jest nieunikniona, ale nie będzie głęboka i nie przedłuży się na kolejne lata. Średnioroczna inflacja CPI w 2016 r. najprawdopodobniej ukształtuje się pomiędzy -0,7% a -0,3% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), a scenariusz centralny to -0,5%. Opinie co do roku 2017 są dużo bardziej zróżnicowane i obarczone większą niepewnością, co znajduje odbicie w rozkładzie prawdopodobieństwa otrzymanym w wyniku agregacji. Biorąc pod uwagę 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa można przyjąć, że w 2017 r. inflacja nie powinna wyjść poza zakres 0,8%–1,9%. Prognoza centralna dla tego roku to 1,4%, jest więc bliska dolnej granicy pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Prognoza centralna dla 2018 r. to 1,9%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,3%-2,5%. Prawdopodobieństwo inflacji w przedziale odchyleń od celu
wynosi 61%.

Zgodnie ze scenariuszem centralnym w 2016 i 2017 r. krajowa gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,4%, a w 2018 r. – w tempie 3,3%. W bieżącym roku tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 3,2%–3,7%, w 2017 r. – poza przedział 2,8%–3,8%, zaś w 2018 r. – poza przedział 2,6%–3,9%.

Pogłębił się konsensus co do poziomu stopy referencyjnej NBP w 2016 r.: prognoza centralna jest równa 1,5%. W 2017 r. należy się spodziewać wartości z zakresu 1,3%-1,85% (scenariusz centralny to 1,56%). W 2018 r. stopa referencyjna najprawdopodobniej ukształtuje się pomiędzy 1,45% a 2,4%, przy czym nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego.

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Eksperci prognozują nieco słabszy kurs PLN/EUR niż w poprzedniej rundzie ankiety. Wyniesie on 4,4 w 2016 r., 4,3 w 2017 r. i 4,2 w 2018 r. Sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać. W bieżącym roku stopa bezrobocia wyniesie 9,1%, a wynagrodzenia brutto wzrosną o 4,2%. W kolejnych latach bezrobocie będzie dalej spadać – do 8,5% w 2017 r. i 8,3% w 2018 r., zaś tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych brutto wyniesie, odpowiednio, 4,5% i 4,0%.

Prognoza tempa wzrostu PKB w strefie euro na 2016 r. to 1,6%. W dwóch kolejnych latach będzie ono nieco niższe (1,5%). Eksperci przewidują stopniowy wzrost cen ropy – z 46 USD za baryłkę w 2016 r. do 61 USD w 2018 r.

Eksperci, którzy swoje prognozy uzupełnili komentarzami, podkreślali wyjątkowo wysoką niepewność prognoz związaną przede wszystkim z referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącym dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Brak informacji o dalszych krokach Wielkiej Brytanii i planowanym przebiegu wyjścia z Unii Europejskiej utrudnia ocenę jego skutków. Eksperci spodziewają się negatywnego wpływu Brexitu na krajowy wzrost gospodarczy poprzez kanał handlowy oraz poprzez negatywny wpływ niepewności na inwestycje. Innym źródłem niepewności wymienianym przez ekspertów jest krajowa polityka gospodarcza.

Eksperci wskazywali, że zarówno program 500+ jak i osłabiający się kurs złotego będą oddziaływały w kierunku wzrostu inflacji i PKB. Zwrócili również uwagę na prognozy wzrostu cen produktów rolnych oraz wpływ możliwych zmian w polityce makroostrożnościowej na dynamikę kredytów.


Źródło: Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: czerwiec 2016 r.


dodano: 2016-07-18 07:54:07