Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I kwartale odnotowano więcej bezrobotnych

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2016 r. wyniosła 1600,5 tys. osób (w tym 819,0 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2015 r. o 37,1 tys. osób (tj. o 2,4%) oraz niższa o 260,2 tys. osób (tj. o 14,0%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W stosunku do IV kwartału 2015 roku, w końcu marca 2016 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w dolnośląskim (o 4,0%), kujawsko-pomorskim (o 3,7%), wielkopolskim (o 3,6%) oraz łódzkim (o 3,1%) i warmińsko-mazurskim (o 2,8%). W porównaniu z marcem 2015 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: wielkopolskim (o 19,1%), pomorskim (o 19,0%), lubuskim (o 17,0%), dolnośląskim (o 16,6%) i śląskim (o 16,3%).

Stopa bezrobocia w końcu marca 2016 r. wyniosła 10,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 pkt. proc. wyższa niż w IV kwartale 2015 r. i o 1,5 pkt. proc. niższa niż w marcu 2015 r. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (16,5%), kujawsko-pomorskim (13,6%), podkarpackim i zachodniopomorskim (po 13,3%) i świętokrzyskim (12,7%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:
wielkopolskie (6,3%), śląskie (8,2%), małopolskie i mazowieckie (po 8,5%) oraz dolnośląskie (8,9%).

W I kwartale 2016 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 357,6 tys. ofert pracy (w tym 17,6% z sektora publicznego), tj. o 74,5 tys. ofert więcej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 19,8% – dotyczyło stażu, 3,8% – było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,4% – do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę.

Z danych GUS na koniec marca 2016 r. wynika również, że 204 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 13,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 196 zakładów – 23,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego – 4,1 tys. osób).


Źródło GUS - Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2016 roku.


dodano: 2016-06-17 09:03:51