Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I półroczu 2015 r. eksport wzrósł o 6,7 proc.

Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2015 r. osiągnęła 87 mld 175,3 mln euro, czyli była wyższa o 6,7 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a w imporcie o 1,9%. Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 877,5 mln euro wobec minus 970,6 mln euro po sześciu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 12 mld 342,2 mln euro i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 3 mld 293,8 mln euro. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 18 mld 513,5 mln euro, w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 18 mld 632,1 mln euro.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,8% (w tym UE 79,5% i był większy o 1 punkt proc.), a w imporcie – 66,8% (w tym UE 60,0%) wobec odpowiednio 84,0% (w tym UE 77,0%) i 65,7% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie ub. roku.

Sprzedaż do Niemiec, czyli na główny rynek eksportowy Polski wyniosła 23,5 mld euro i była o 10,2 proc. wyższa niż przed rokiem. Ponadto wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł wywóz do Niderlandów (o 21,2 proc.), Hiszpanii (o 16,1 proc.), Czech (o 13 proc.), Wielkiej Brytanii (o 12,7 proc.), Włoch (o 11,7 proc.) oraz na Słowację (o 9,7 proc.).

W handlu z pozostałymi krajami świata (bez rozwiniętych), I półrocze zarówno po stronie eksportu, jak i importu przyniosło spadek – odpowiednio o 5,6 proc. (do ok. 12,3 mld euro) i o 1,3 proc. (do ok. 28 mld euro). W efekcie nastąpiło pogłębienie deficytu o ok. 360 mln euro, do 15,6 mld euro.

W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych, przemysłu lekkiego, ceramicznych oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 8,2 proc., do ponad 35,5 mld euro).

Spadek obrotów handlowych odnotowano w grupie produktów mineralnych. Obniżenie eksportu o 11,4 proc. oraz importu o 26,2 proc. doprowadziło do zmniejszenia deficytu o ponad 2,1 mld euro.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2015-08-13 07:51:31