Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W Lubelskiem do wzięcia miliard złotych z funduszy unijnych


Lubelskiem rok 2018 przyniesie 29 szans na pozyskanie funduszy unijnych. Do wzięcia miliard złotych! W ramach konkursów są do wzięcia środki na wsparcie i poprawę jakości życia mieszkańców, dotacje dla przedsiębiorców na udoskonalenie lub stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego oraz na działania dotyczące kształcenia zawodowego.


Środki na poprawę jakości życia mieszkańców

W 2018 roku ruszą konkursy, w których wsparcie otrzymają wykluczeni i zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy województwa lubelskiego. Osoby bezrobotne, w tym z niepełnosprawnościami, otrzymają wsparcie, dzięki któremu zyskają szansę na znalezienie pracy. Łącznie na pomoc najbardziej potrzebującym Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przeznaczy 309 mln zł w czterech konkursach.

W kolejnych konkursach, dzięki którym na mapie Lubelszczyzny pojawią się nowe miejsca opieki nad maluchami Urząd Marszałkowski zarezerwował na to 40 mln zł. Dodatkowo pieniądze na ten sam cel – blisko 11 mln zł – będą miały do dyspozycji samorządy zrzeszone w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, na czele z Lublinem.

Urząd Marszałkowski zarezerwował też ponad 37 mln zł na dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz systemów zaopatrywania w wodę. Konkurs adresowane są głównie do samorządów. W efekcie kolejni mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają dostęp do wodociągów i kanalizacji.

Pieniądze dla przedsiębiorców

Na dotację mogą liczyć m.in. projekty wcielające w życie wyniki badań naukowych, dzięki którym firmy stworzą nowe produkty lub usługi. Ponadto 55 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy są zainteresowani udoskonaleniem lub stworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego. W budżecie na 2018 rok znalazły się również pieniądze (ponad 112 mln zł) na termomodernizację hal produkcyjnych i siedzib firm, wymianę ogrzewania oraz zakup nowoczesnych i ekologicznych linii technologicznych. Konkursy ogłosi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Aby na rynku pojawili się fachowcy

Lista zawodów, których brakuje w regionie jest długa. To m.in.: kucharze, fryzjerzy, spawacze i mechanicy. W 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadzi dwa konkursy dotyczące kształcenia zawodowego.

Z jednej strony z funduszy (50,5 mln zł) skorzystają dorośli absolwenci szkół zawodowych, którzy będą uczestniczyć w specjalistycznych kursach zawodowych podnoszących ich umiejętności i zdolności praktyczne. Ponadto będą mogli wziąć udział w egzaminach potwierdzających ich kwalifikacje.

Z drugiej strony unijne dofinansowanie (29,5 mln zł) pozwoli na rozwinięcie współpracy popularnych zawodówek z pracodawcami i uczelniami wyższymi. W efekcie uczniowie będą praktykować i odbywać staże bezpośrednio w firmach i korzystać z technologii i laboratoriów dostępnych w przedsiębiorstwach oraz uczelniach wyższych. Podobnie jak dorośli, również uczniowie wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach i zajęciach pozwalających na zdobycie dodatkowych uprawnień. Z pieniędzy skorzystają też szkoły zawodowe, które wyposażą swoje pracownie najbardziej potrzebne narzędzia oraz sprzęt.

Źródło: UMWL. Harmonogram naboru wniosków.


dodano: 2018-01-15 07:27:39