Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W Małopolsce technologia staje się biznesem

Wzmocnienie potencjału, zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski, jako regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach. Właśnie ruszył nabór zgłoszeń – do kolejnej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Na realizację konkursu w 2017 r. zarząd województwa przeznaczy 300 tys. zł.

W 2017 r. program będzie realizowany po raz pierwszy w formule otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Program obejmie wsparcie organizacji wydarzeń i spotkań, które:
  • mają charakter m.in. konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań networkingowych,
  • organizowane są przede wszystkim przez podmioty działające aktywnie 
w społeczności start-upowej i będące częścią tej społeczności
  • mają na celu głównie rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii, w tym dotyczących inteligentnych specjalizacji regionalnych,
  • mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągać do Małopolski duże wydarzenia technologiczne, w tym o zasięgu międzynarodowym, a także rozwijać istniejące inicjatywy,
  • poprzez formułę realizacji oraz poruszaną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów przyczyniają się w efekcie do większej aktywności i integracji małopolskiego środowiska start-upowego i firm technologicznych, upowszechniania wiedzy w zakresie możliwości rozwoju firm działających w branżach technologicznych, promowania przedsiębiorczości technologicznej wśród mieszkańców, w tym głównie studentów, a także dają możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozyskania inwestorów, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Zadania zgłaszane przez NGO-sy mogą być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017 roku.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. Już od pierwszej edycji program cieszy się dużym zainteresowaniem. W latach 2013-2016 wspartych zostało 65 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 60 tys. osób.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


dodano: 2016-12-20 09:07:14