Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W Polsce podrabianie towarów powoduje stratę rynkową w wysokości 1,2 mld euro

W serii badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej oszacowano, że z powodu obecności podrobionych towarów na rynku dziewięć sektorów traci każdego roku ponad 48 mld euro – lub 7,4% całej sprzedaży. Pośrednie skutki zjawisk podrabiania i piractwa w tych sektorach powodują dodatkowo stratę w wysokości 35 mld euro w całej UE – producenci zakupują mniej towarów i usług od dostawców, co wywołuje efekt domina w innych obszarach.

Do dziewięciu dotkniętych sektorów należą: kosmetyki i higiena osobista; odzież, obuwie i akcesoria; artykuły sportowe; zabawki i gry; biżuteria i zegarki; torebki; nagrania muzyczne; napoje spirytusowe i wina oraz produkty farmaceutyczne.

Seria badań monitoruje również wpływ podrobionych towarów na finanse publiczne. Łączną roczną utratę przychodów publicznych w formie podatku dochodowego, VAT i akcyzy spowodowaną przez podrabianie i piractwo w tych dziewięciu sektorach szacuje się na 14,3 mld euro.

W Polsce roczne straty spowodowane zjawiskiem podrabiania w wyodrębnionych sektorach szacuje się na 1,2 mld euro, co stanowi 6,2% sprzedaży w tych sektorach. Przekłada się to na bezpośrednią utratę ponad 29 300 miejsc pracy w tych sektorach.

Względna utrata sprzedaży i miejsc pracy spowodowana podrabianiem w wybranych sektorach jest w Polsce niższa od średniej unijnej. Tylko w dwóch sektorach odnotowano względną utratę sprzedaży przekraczającą średnią unijną: w sektorze odzieżowo-obuwniczym i farmaceutycznym. W ujęciu bezwzględnym Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem utraty miejsc pracy w sektorze torebek.

EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Agencja zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), zapewniając ochronę własności intelektualnej we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Współpracuje także z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w UE. Do dnia 23 marca 2016 r. EUIPO funkcjonowało pod nazwą: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW).


Źródło: Urząd Patentowy RP


dodano: 2016-12-07 07:53:29