Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W czerwcu lepsza sytuacja w przemyśle

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w czerwcu br. o 3,0% wyższa niż przed rokiem i o 2,8% wyższa w porównaniu z majem br. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane była w czerwcu br. niższa o 18,3% niż przed rokiem, a w porównaniu z majem br. wyższa o 19,1%.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 3,0% wyższa niż przed rokiem i o 2,8% wyższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,1% wyższymw porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 16,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,0%, mebli – o 9,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 7,7% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 4,7%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji metali – o 10,8% wyrobów farmaceutycznych – o 8,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 3,3% oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 1,9%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. niższa o 18,3% niż przed rokiem, a w porównaniu z majem br. wyższa o 19,1%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 16,0% niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z majem br. wzrosła o 5,3%.

W porównaniu z majem br. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 24,7%, w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 22,2%, a w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o 12,9%. W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 21,5% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku.


Źródło: GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2013 r.,  Warszawa, 17.07.2013 r.


dodano: 2013-07-18 10:09:13