Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W eksporcie sierpień gorszy od lipca br.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu szacuje, iż w sierpniu eksport z Polski wyniósł 12,25 mld euro. Był więc o 5,4% mniejszy niż w lipcu lecz jednocześnie o 1,4% większy niż w sierpniu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 51,84 mld tj. o 6,4% mniej niż w lipcu i równocześnie o 4,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Spadek eksportu w znacznej mierze wynika z czynników o charakterze sezonowym, ale jak oczekuje KUKE
w okresie VIII–X.2013 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 8,5% w euro, a w wymiarze złotowym o 11,4%. Według KUKE, aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 157,1 mld euro co stanowić będzie wynik o 7,1% wyższy niż w roku 2012. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 658,9 mld co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,4% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2012. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2014 eksport może zwiększyć się do 172,1 mld euro (o 9,6%) co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 700,4 mld (wzrost o 6,3%).

Źródło: KUKE, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna


dodano: 2013-10-02 10:19:24