Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W handlu zagranicznym dominuje eksport do UE

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 212 mld 159,4 mln zł, a import 210 mld 572,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1 mld 587,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 mld 833,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 12,0%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 51 mld 335,1 mln USD, a import 50 mld 958,6 mln USD (wzrost odpowiednio o 4,8% i o 7,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 376,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 mld 724,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 48 mld 654,1 mln EUR, a import 48 mld 287,6 mln EUR (wzrost w eksporcie o 9,2%, a w imporcie o 12,3%). Dodatnie saldo wyniosło 366,5 mln EUR wobec 1 mld 561,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 36 mld 717,6 mln zł (minus 8 mld 883,4 mln USD, minus 8 mld 417,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5 mld 651,2 mln zł (minus 1 mld 356,5 mln USD, minus 1 mld 286,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 43 mld 956,1 mln zł (10 mld 616,4 mln USD, 10 mld 070,7 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 44 mld 196,8 mln zł (10 mld 673,3 mln USD, 10 mld 124,9 mln EUR).

Wśród pozaunijnych rynków na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost obrotów z Rosją. Eksport na ten rynek wzrósł aż o 22,7% (do 1,3 mld EUR), a import o 37,8% (do 3,3 mld EUR). Zaowocowało to zwiększeniem udziału Rosji w naszym wywozie o 0,2 pkt. proc. (do 2,7%), a w przywozie o 1,3 pkt. proc., do 6,8%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,5%), a w imporcie –66,4% (w tym UE 59,2%), wobec odpowiednio 87,8% (w tym UE 81,3%) i 67,9% (w tym UE 60,8%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Źródło: GUS


dodano: 2017-05-15 06:36:29