Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W handlu zagranicznym nieco niższy wzrost eksportu

Główny Urząd Statystyczny podał, że w okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318 mld 823,6 mln zł, a import 305 mld 995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12 mld 828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8 mld 776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,7%, a import był wyższy o 3,5%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81 mld 712,1 mln USD, a import 78 mld 413,0 mln USD (eksport spadł o 0,3%, a import o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3 mld 299,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 389,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 73 mld 572,3 mln EUR, a import 70 mld 609,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie bez zmiany). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 963,2 mln EUR wobec 2 mld 106,9 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 49 mld 081,9 mln zł (minus 12 mld 545,9 mln USD, minus 11 mld 314,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5 mld 756,3 mln zł (minus 1 mld 475,4 mln USD, minus 1 mld 342,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 67 mld 666,4 mln zł (17 mld 320,4 mln USD, 15 mld 620,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo osiągnęło poziom 66 mld 818,9 mln zł (17 mld 099,3 mln USD, 15 mld 427,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,7%), a w imporcie -68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,7%) i 67,2% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Źródło: GUS


dodano: 2016-07-14 07:56:01