Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W listopadzie spadek wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,4 mld zł w listopadzie 2019 r., czyli o 14,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 14,5% rdr do poziomu 15,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2019 r. 800,5 mln zł, o 10,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2019 r. wyniosła 57 502,14 pkt i była o 1,2% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,9% rdr do poziomu 146,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie spadła o 17,1% rdr i wyniosła 143,6 mln zł.
 


Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 456,6 tys. szt., czyli o 31,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8% rdr do poziomu 227,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 19,8% rdr do 149,2 tys. szt. w listopadzie 2019 r.
 


Zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 40,4% rdr do poziomu 133,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 19,3% rdr do 20,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec listopada 2019 r. wobec 86,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 3,5% rdr do poziomu 164,2 mln zł.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w listopadzie 2019 r. 14,5 mld zł wobec 39,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2019 r. wyniósł 22,3 TWh, co oznacza spadek o 1,0% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 12,5% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,7% rdr do poziomu 19,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w listopadzie o 14,9% rdr do 11,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadło 5,3% do poziomu 2,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 17,4% rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza spadek o 43,5% rdr. Listopadowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 26,3% rdr osiągając w listopadzie 2019 r. poziom 20,5 ktoe.

Kapitalizacja 404 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec listopada 2019 r. wyniosła 546,3 mld zł (126,34 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 453 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec listopada 2019 r. 1096,6 mld zł (253,62 mld EUR).  

Na rynku Catalyst w listopadzie 2019 r. zadebiutowały obligacje gminy Siechnice (wartość oferty 23,16 mln zł), miasta Słupsk (wartość oferty 49 mln zł) i gminy Wołomin (wartość oferty 16 mln zł).

W listopadzie 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.


Źródło: GPW. Dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.dodano: 2019-12-10 07:06:00