Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W lutym uszczupliliśmy aktywa rezerwowe

Narodowy Bank Polski opublikował 6 marca br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego ich poziom wyrażony w euro wynosił 86,9 mld EUR, wobec 87,9 mld EUR miesiąc wcześniej. Stan rezerw wyrażony w dolarach USA zmniejszył się o prawie 2 mld USD i na koniec lutego wyniósł 97,5 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.


Źródło: NBP


dodano: 2015-03-10 09:03:14