Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W maju koniunktura w przemyśle uległa poprawie

W maju koniunktura w przemyśle uległa poprawie. Wskaźnik koniunktury zwiększył swoją wartość o 5,6 punktu, do poziomu -7,5 pkt.. ale w skali roku miał miejsce spadek wartości wskaźnika o 9,4 punktu - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Poprawę koniunktury odnotowano tylko w sektorze prywatnym. W publicznym miało miejsce niewielkie pogorszenie. Z badań Instytutu wynika że w obu sektorach odnotowano wzrost portfela zamówień i zatrudnienia drugi miesiąc z rzędu. Jak również, że w ostatnich trzech miesiącach zwiększyła się produkcja eksportowa. I co optymistyczne, wzrostowi eksportu towarzyszy poprawa konkurencyjności naszych towarów na rynkach zagranicznych oraz wzrost korzyści z eksportu w porównaniu z korzyściami płynącymi z produkcji na rynek krajowy.

Badania wykazały, że przedsiębiorstwa informują o spadku przeciętnego, jednostkowego kosztu produkcji choć opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej niewiele się zmieniły. Saldo tego pytania pozostaje ujemne i najniższe spośród wszystkich pytań ankiety. 
W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów, trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji energii. Pogorszenie miało miejsce tylko w produkcji dóbr inwestycyjnych. W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury miało miejsce tylko w 3 województwach. Największe w województwie zachodniopomorskim. Największą poprawę w odnotowano w województwach lubelskim i lubuskim. W przekroju według wielkości zatrudnienia wartość wskaźników zwiększyła się we wszystkich wyróżnionych grupach. Najbardziej w przedsiębiorstwach dużych, zatrudniających od 501 do 2000 pracowników.


Źródło: Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Instytut Rozwoju Gospodarczego został utworzony we wrześniu 1972 roku jako międzywydziałowa jednostka badawcza. Celem działania Instytutu była integracja badań o charakterze teoriopoznawczym, metodologicznym i empirycznym,  prowadzonych przez pracowników Uczelni. Od 1992 roku IRG wchodzi w skład Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut specjalizuje się w badaniach nad procesami i tendencjami rozwojowymi w gospodarce polskiej. Prowadzi badania koniunktury stanowiące podstawę diagnozowania sytuacji gospodarczej kraju. Obecnie Instytut jest jednostką badawczo-dydaktyczną.


dodano: 2013-06-07 09:05:19