Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W maju wzrost produkcji przemysłowej i spadek budowlano-montażowej

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,5% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 13,7%. W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,5% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z kwietniem br.

W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 17,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,5%, mebli – o 10,6%, artykułów spożywczych – o 9,1%, wyrobów z metali – o 8,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,7%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 24,8% (wobec wzrostu o 20,5% przed rokiem), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 10,5%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,3% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 12,7% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% w porównaniu z kwietniem br.

W stosunku do maja ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 16,5%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,1%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 9,8%.

W porównaniu z kwietniem br. wzrost produkcji wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 23,5% oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 5,1%, spadek natomiast w firmach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 2,6%.


Źródło: GUS


dodano: 2016-06-20 07:40:59