Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W styczniu budżet odnotował niższe dochody z podatku VAT


Ministerstwo Finansów podało wykonanie budżetu państwa w styczniu 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. Wg szacunkowych danych dochody wyniosły 35,2 mld zł, tj. 9,9%; wydatki 26,6 mld zł, 6,7%;  nadwyżka 8,6 mld zł.


Dochody budżetu państwa w styczniu 2018 r.

Bardzo wysoka baza w styczniu 2017 r., a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje sprawiły, że wg szacunkowych danych w styczniu 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe o ok. 3,6 mld zł.

W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych odnotowano wzrost. I tak:
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 11,4% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 11,8% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,0% r/r.

– Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe niż w styczniu roku ubiegłego wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1%) oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.


W styczniu 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 1,6 mld zł i było wyższe o 0,2 mld zł w stosunku do stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w styczniu 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w styczniu 2018 r. wg szacunkowych danych wyniosło 26,6 mld zł tj. 6,7 % planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 30,2 mld zł, tj. 7,9 % planu.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego zdaniem MF jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 4,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS.Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. szacunkowych danych na stronie MF w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.


dodano: 2018-03-01 06:31:02